Skarbówka wyjaśniła, jak powinien postąpić sprzedawca, gdy wartość umowy przekracza 15 tys. zł, ale faktury zaliczkowe dokumentują niższe kwoty. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który sprzedaje mienie w drodze przetargów publicznych. Uczestnicy przetargu muszą wnieść wadium na pozycje przetargowe, których dotyczy oferta. Z klientem, będącym podatnikiem VAT, którego oferta okazała się najkorzystniejsza, wnioskodawca podpisuje umowę sprzedaży. W jej wyniku wadium wpłacone na poczet towarów rozlicza się fakturą zaliczkową. W większości przypadków umowy obejmują kwoty przekraczające 15 tys. zł i zawierają pozycje wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, czyli tzw. towary wrażliwe.

Podatnik zapytał, jak należy traktować takie faktury, gdy wartość brutto wynikająca z umowy przekracza 15 tys. zł, ale sama faktura zaliczkowa jest wystawiana na niższą kwotę. Chciał się upewnić, czy używać oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności".

Czytaj więcej

Split payment - podzielona płatność: co trzeba wiedzieć

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie. Przypomniał, że zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT, jeśli kwota należności ogółem, obejmujących dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 do ustawy, przekracza 15 tys. zł, to faktura powinna zawierać wyrazy „mechanizm podzielonej płatności". Natomiast przy fakturach zaliczkowych wyznacznikiem stosowania MPP jest wyłącznie wartość wystawionej faktury.

Dyrektor KIS uznał, że gdy dokumenty zaliczkowe są wystawiane na kwotę poniżej 15 tys. zł, nie trzeba ich oznaczać MPP. Chodzi o faktury dokumentujące zarówno rozliczenie wadium na poczet towaru z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, jak i pozostałe zaliczki na poczet towaru wymienionego w załączniku nr 15.

„Bez znaczenia pozostaje łączna kwota, na jaką została zawarta umowa z kontrahentem, czy też całkowita wartość towaru wynikająca z umowy" – czytamy w interpretacji.

Nr interpretacji: 0112-KDIL1-2.4012.317.2021.2.ST