Przedsiębiorca może połączyć ryczałt z PIT

Nie ma przeszkód, by podatnik zaangażowany w kilka biznesów płacił i ryczałt od indywidualnej działalności, i stawkę 19 proc. od dochodu spółki.

Publikacja: 01.11.2021 19:26

Przedsiębiorca może połączyć ryczałt z PIT

Foto: Adobe Stock

Zmiany wynikające z Polskiego Ładu sprawiają, że przedsiębiorcy obliczają, który sposób opodatkowania będzie im się najbardziej opłacał. Jeśli nie ponoszą dużych kosztów, warto rozważyć ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Z kolei przy wysokich wydatkach bardziej opłacalny może być podatek liniowy 19 proc. lub według skali, czyli stawek 17 i 32 proc.

Co w przypadku, gdy ktoś prowadzi kilka biznesów? Takie pytanie zadał czytelnik, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie doradztwa i jest wspólnikiem spółki jawnej. Szacuje, że najkorzystniejszy będzie dla niego ryczałt w jednoosobowej firmie i podatek liniowy w spółce.

Co mówią przepisy

Jak wyjaśnia Agnieszka Telakowska-Harasiewicz, doradca podatkowy w SSW Pragmatic Solutions, takie rozwiązanie jest możliwe. Jeżeli osoba fizyczna prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną, to – zgodnie z przepisami ustawy o PIT – wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. Oznacza to opodatkowanie albo według skali podatkowej, albo 19-proc. podatkiem liniowym. Nie jest zatem możliwe np. rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej według skali podatkowej, a działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną podatkiem liniowym lub odwrotnie.

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS: chcesz przejść na prosty podatek, uważaj na pułapki

– Powyższa zasada nie wyłącza natomiast rozwiązania, w ramach którego jednoosobowa działalność gospodarcza zostanie rozliczona 19-proc. podatkiem liniowym, a działalność prowadzona w formie spółki niebędącej osobą prawną – ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym również nie przewidują, aby z opodatkowania w formie ryczałtu wyłączeni zostali podatnicy, którzy prowadzą inną pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT. Nie ma zatem przeszkód, by od przychodów z jednoosobowej działalności zapłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a od działalności prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną 19-proc. liniowy PIT lub odwrotnie – mówi Agnieszka Telakowska-Harasiewicz.

Jakie warunki trzeba spełnić

Takie podejście prezentuje też skarbówka, m.in. w interpretacji nr 0112-KDIL2-2.4011.118. 2021.2.MM. Sprawa dotyczyła podatnika, który prowadzi jednoosobową działalność i jest wspólnikiem spółki komandytowej. Płaci podatek liniowy 19 proc. Poza tym chce przystąpić do spółki cywilnej osób fizycznych. Zapytał, czy w spółce może być opodatkowany w formie ryczałtu, pomimo wyboru podatku liniowego w indywidualnej działalności.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził taką możliwość. Przypomniał, że zgodnie z art. 9a ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT wybór sposobu opodatkowania dotyczy wszystkich form prowadzenia działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy o PIT. W 2022 r. przepisy te nie zmienią się. Dyrektor KIS przypomniał też, że spółki komandytowe zostały od 2021 r. podatnikami CIT. Jednak ustawa o ryczałcie nie wyklucza podatników będących udziałowcami w spółce płacącej CIT. W 2022 r. przepisy te nie zmienią się.

„Wnioskodawca, przystępując do spółki jawnej lub cywilnej, może wybrać opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Może też taką formę wybrać w kolejnych latach, pomimo wyboru podatku liniowego dla indywidualnej działalności gospodarczej lub innych spółek osobowych" – stwierdził dyrektor KIS.

Ważne jest jednak spełnienie ustawowych warunków.

– Należy pamiętać o odpowiednim zgłoszeniu tych form opodatkowania do urzędu skarbowego oraz o spełnieniu innych warunków wynikających z ustaw podatkowych – np. ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą płacić ci podatnicy, których przychody przekroczyły w poprzednim roku podatkowym 2 mln euro – mówi Agnieszka Telakowska-Harasiewicz.

Przedsiębiorca może zmienić sposób opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód w roku podatkowym.

Co będzie się opłacać w 2022 roku?

W 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli wybrać opodatkowanie: - Według skali podatkowej (stawki 17 i 32 proc.). Firmy rozliczające się według skali skorzystają z kwoty wolnej 30 tys. zł i podwyższonego do 120 tys. zł progu podatkowego. Przysługiwać będzie im też ulga dla klasy średniej. Mogą też skorzystać z ulg takich jak np. rozliczenie wspólnie z małżonkiem. Zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od dochodu. - Według stawki liniowej 19 proc. Liniowcy zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej od dochodu. Nie skorzystają z kwoty wolnej ani z ulg. - Według ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którego stawki wyniosą, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności: 17 proc., 15 proc., 14 proc., 12 proc., 8,5 proc., 5,5 proc. oraz 3 proc. Ryczałtowcy zapłacą 9 proc. składki zdrowotnej od przeciętnego wynagrodzenia, ale podstawa obliczenia składki będzie zależała od ich rocznych przychodów. Podatek uiszczą od przychodów, bez odliczenia kosztów.


Nauczyciele
Godziny czarnkowe po nowemu. Oto, co się zmieni dla nauczycieli
Prawo karne
Sąd Najwyższy nie posłuchał TK ws. prawa łaski dla Kamińskiego i Wąsika
Zawody prawnicze
Adwokaci chcą mieć swoją "umowę o pracę"
Prawo karne
Komisja wystawi wilczy bilet do pełnienia funkcji państwowych
Prawnicy
Profesorowie prawa bronią b. promotora Dudy. "Brutalny atak ministra Czarnka"