Tematyka cen transferowych często utożsamiana jest z koniecznością wypełniania obowiązków podatkowych przez podmioty należące do dużych grup kapitałowych. Jest to mylne stwierdzenie, które może prowadzić do tego, że podatnik nie spełni ciążących na nim obowiązków dokumentacyjnych za dany rok. Warto zatem sprawdzić, jakich podmiotów dotyczą obowiązki podatkowe z zakresu cen transferowych.

Zależności kapitałowe, osobowe...