Jaki jest cel wprowadzenia ulgi dla sponsorów?

Polski Ład wprowadza nowe zachęty podatkowe dla przedsiębiorców, którzy wspierają działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę. Zakładamy, że efektem będzie zwiększone finansowanie tych dziedzin. To realizacja postulatów przedsiębiorców, którzy już obecnie coraz chętniej angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Szacuje się, że tylko w sporcie wydatki na sponsoring to od ok. 800 mln do 1 mld zł rocznie. Widzimy również, że w krajach zachodnich normą jest finansowanie sportu, kultury czy uczelni przez prywatne podmioty. Ulga ma być też impulsem pobudzającym rozwój branży eventowej po zastoju wynikającym z pandemii Covid-19.

Kto z niej skorzysta?

Z ulgi będą mogli skorzystać wszyscy przedsiębiorcy płacący PIT według skali i według stawki liniowej 19 proc. oraz podatnicy CIT. Jest skierowana zarówno do prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze, jak i do dużych spółek.

Ile wyniesie odliczenie?

Wydatki ponoszone na podstawie umów sponsoringu zawartych np. z klubem sportowym, muzeum czy wyższą uczelnią są już zaliczane w całości do kosztów uzyskania przychodów. Po wprowadzeniu ulgi przedsiębiorcy zyskają możliwość odliczenia dodatkowych 50 proc., czyli odliczą w sumie 150 proc. kosztów. To oznacza, że w praktyce wydając 1 zł, odliczą 1,5 zł. Limitem będzie wysokość uzyskanych w danym roku dochodów z działalności gospodarczej.

Jakie warunki trzeba będzie spełnić?

Przedsiębiorcy odliczą ulgę w zeznaniu rocznym. Po raz pierwszy zastosują ją w deklaracji za 2022 r., składanej w 2023 r., wraz z informacją zawierającą wykaz poniesionych kosztów. Dużą zaletą ulgi jest brak dodatkowych obowiązków, ponieważ warunki odliczenia będą takie same jak wydatków na działalność reklamową. Podstawą jest zawarcie dwustronnej umowy, w której sponsorowany podmiot zobowiązuje się np. do świadczenia określonych usług reklamowych na rzecz sponsora, takich jak zamieszczenie jego logo i nazwy w określonych miejscach.

Jaki katalog wydatków będzie podlegał odliczeniu?

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

W działalności sportowej będą to koszty finansowania klubu sportowego, imprezy sportowej czy stypendium przyznawanego konkretnemu sportowcowi za osiągnięcie określonego wyniku lub przygotowanie się do zawodów. Nie ma też ograniczeń rodzaju objętych sponsoringiem imprez. Mogą to być np. lokalne zawody sportowe, otwarcie roku akademickiego, festiwal filmowy czy muzyczny, a nawet dożynki.

Również w działalności kulturalnej i naukowej przewidziano szeroki katalog wydatków. Może to być np. zakup dzieła sztuki dla muzeum, sfinansowanie koncertu czy ufundowanie stypendium dla studentów lub doktorantów.

Czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi, jeśli np. sfinansuje przygotowanie do zawodów sportowych albo stypendium własnego dziecka lub innego członka rodziny?

Przepisy nie zakazują tego typu odliczenia, jednak każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie. Najważniejsze będzie rozstrzygnięcie, czy rzeczywiście jest to działalność reklamowa, w której sponsorowany wypełnia określone obowiązki związane z promocją przedsiębiorcy. Organy podatkowe zweryfikują, czy w rzeczywistości taka umowa nie służy transferowi środków w celu unikania podatku.

W ostatnim czasie pojawiło się jednak wiele postulatów biznesu dotyczących odroczenia terminu wejścia w życie Polskiego Ładu. Czy rozważane jest przesunięcie go do 2023 r.?

Polski Ład to również cały katalog zmian pozytywnych dla podatników, np. podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Nie ma przestrzeni do przesunięcia całości zmian. W toku prac sejmowych udało się natomiast przesunąć termin wejścia w życie niektórych rozwiązań uszczelniających, np. opodatkowania najmu czy ukrytej dywidendy.

W przyszłym roku zmieni się sposób liczenia składki zdrowotnej, dlatego również na etapie prac w Sejmie daliśmy przedsiębiorcom dodatkowy miesiąc na dokonywanie potrzebnych obliczeń. W praktyce oznacza to, że składka np. za marzec będzie płacona do 20 kwietnia na podstawie dochodu osiągniętego w lutym. Służby księgowe zyskają więcej czasu na przygotowanie się do zmian.

Czy będą obniżki składki zdrowotnej?

Nie planujemy kolejnych zmian. Cieszy nas natomiast, że udało się wprowadzić nowe rozwiązania: pracujący emeryci zapłacą podatek dopiero od pierwszej złotówki, którą zarobią ponad 115,5 tys. zł rocznego dochodu, podobnie jak osoby powracające z zagranicy.

Co z ulgą dla klasy średniej? Czy odwołanie do kosztów prowadzenia działalności nie utrudni jej stosowania przez przedsiębiorców?

Zdaniem Ministerstwa Finansów nie ma wątpliwości, że chodzi o koszty uzyskania przychodów. Jesteśmy jednak otwarci na zmiany w sformułowaniu tych przepisów.

W jaki sposób wprowadzone dotychczas zmiany wpłyną na wybory przedsiębiorców sposobu opodatkowania?

Po wprowadzeniu nowego rozwiązania na atrakcyjności zyska rozliczenie firm według skali podatkowej. Zmiany będą neutralne dla przedsiębiorców uzyskujących miesięczne przychody do ok. 11 tys. zł. Może to być alternatywą dla rozliczenia stawką liniową, zwłaszcza gdy przedsiębiorca skorzysta z innych preferencji, np. z rozliczenia z małżonkiem.