Polski Ład wprowadza nowe preferencje dla innowacyjnych firm. Zwiększy się limit odpisu kosztów kwalifikowanych w uldze na badania i rozwój (B+R). Przedsiębiorcy będą mogli odliczyć 200 proc. kosztów wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub o dzieło wraz ze składkami ZUS.

Danina do zwrotu

Jednocześnie sama Krajowa Administracja Skarbowa informuje o prowadzonych kontrolach prawidłowego zastosowania tej preferencji. Zgodnie z komunikatem z 14 października 2021 r. małopolska KAS wykryła, że jedna z krakowskich spółek, korzystając z ulgi B+R, zawyżyła o 1,7 mln zł koszty uzyskania przychodów za 2019 r. Były to koszty związane z wynagrodzeniami oraz amortyzacją środków trwałych. W efekcie spółka złożyła korektę deklaracji podatkowej i zapłaciła wraz z odsetkami 327 tys. zł podatku.

Czytaj więcej

Ulga B+R nie przysługuje na wdrożenie dostępnych systemów informatycznych - wyrok NSA

Ekspertów to nie dziwi.

– Sprawdzanie podatników korzystających z ulgi B+R to standard. Wszystkie firmy powinny być przygotowane na ewentualne pytania organów podatkowych. W praktyce można zauważyć, że im wyższa kwota odliczenia, tym bardziej prawdopodobne jest wszczęcie czynności sprawdzających. Dotyczy to zwłaszcza przedsiębiorców, którzy dzięki uldze uzyskują nadpłatę w zeznaniu rocznym – mówi Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym.

– Należy pamiętać, że już obecnie dzięki uldze można podwójnie odliczyć wydatki na działalność B+R – raz jako koszt uzyskania przychodu w podatku dochodowym i po raz drugi jako koszt kwalifikowany. Od 2022 r. możliwe będzie jeszcze dodatkowe odliczenie wydatków na wynagrodzenia. A to oznacza większe zainteresowanie tą preferencją zarówno podatników, jak i fiskusa – dodaje.

Jak się przygotować? Ministerstwo Finansów wyjaśnia w broszurze informacyjnej, że podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, są obowiązani przede wszystkim wyodrębnić koszty działalności B+R.

W praktyce – jak dodają eksperci – należy zgromadzić dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków na badania i rozwój i przypisanie ich do kosztów kwalifikowanych. Konieczna do tego jest ewidencja projektów prac i ich wyników.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

Koszty pracownicze

Przedsiębiorcy powinni też przywiązywać dużą wagę do dokumentowania kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne, które zwykle są najbardziej znaczącą pozycją w budżecie na badania i rozwój. Można je odliczyć w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu.

Fiskus nie pozwala natomiast uwzględniać wynagrodzeń i składek za czas nieobecności pracowników, np. urlop czy chorobę.

Opinia dla „Rzeczpospolitej”
Tomasz Rolewicz, doradca podatkowy, partner w EY

Ulga B+R daje przedsiębiorcom duże oszczędności podatkowe, dlatego można oczekiwać, że jej popularność będzie rosła. Z drugiej strony więcej jest kontroli dotyczących stosowania tej preferencji. Warto zwrócić uwagę, że dotyczą one zeznań za ostatnie lata podatkowe, skarbówka nie czeka do zbliżającego się upływu terminu przedawnienia. Przedsiębiorcy zainteresowani ulgą powinni więc dołożyć staranności, by spełnić warunki przewidziane w przepisach. W praktyce najwięcej problemów sprawiają kwestie związane z odliczeniem wynagrodzenia pracowników oraz amortyzacją środków trwałych. Część przedsiębiorców ma też trudności z ustaleniem, czy ich działania spełniają definicję działalności B+R. Każdy błąd może mieć negatywne skutki finansowe.