Rzecznik Praw Obywatelskich, prof. Marcin Wiącek przedstawił Marszałkowi Senatu uwagi do ustawy z 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw („Polski Ład”).

Czytaj więcej

"Polski Ład" PiS uchwalony. Posłowie złagodzili podwyżki podatków

RPO nie ma wątpliwości, iż jest to fundamentalna, rewolucyjna zmiana polskiego systemu podatkowego. Jest to bardzo obszerna, wielowątkowa nowelizacja (tysiące zmian), która będzie oddziaływać na szerokie spektrum spraw wielu podatników.

Prof. Wiącek podkreśla, że materia prawa podatkowego wymaga przestrzegania najwyższych standardów legislacyjnych. Dlatego istotne jest, aby cały proces legislacyjny przebiegał w odpowiednim tempie, bez przesadnego pośpiechu, który przekraczałby granice przyzwoitej legislacji. A dobrym praktykom legislacyjnym nie sprzyja błyskawiczne tempo prac, ekspresowe terminy konsultacji albo ich brak, ciągle zmieniające się koncepcje, wielokrotne dodawanie nowych i zaskakujących poprawek istotnie modyfikujących wcześniejsze założenia, brak wszechstronnego przewidywania skutków wprowadzanej regulacji, a także bardzo krótka vacatio legis.

Czytaj więcej

Ład pełen błędów, ale idzie pod głosowanie

- Dlatego też apeluję, aby prace legislacyjne nad uchwaleniem „Polskiego Ładu” przebiegały w należyty sposób, umożliwiający pełną i rzetelną analizę wszystkich zgłaszanych uwag, a także zapewniały podatnikom wystarczający czas na zapoznanie się i przygotowanie się do wdrożenia nowej regulacji – pisze RPO.

Przypomina, że zasada ochrony zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa wymaga takiego tworzenia prawa, aby nie stawało się swoistą „pułapką dla obywatela” i aby mógł on układać swoje sprawy w zaufaniu, że nie naraża się na prawne skutki, których nie mógł przewidzieć w momencie podejmowania swoich decyzji.

- Jako Rzecznik Praw Obywatelskich postuluję przygotowanie gruntownej reformy prawa podatkowego oraz wydłużenie czasu prac nad zmianami w ramach „Polskiego Ładu” - tak aby najwcześniej weszły one w życie 1 stycznia 2023 r., a nie za niespełna 3 miesiące - brzmi opinia Marcina Wiącka.