Minister finansów wydał interpretację ogólną w sprawie rozliczenia wynajmu mieszkań. Może zmartwić osoby, które korzystają z usług pośredników. Fiskus stwierdził, że nie mają prawa do tzw. zwolnienia przedmiotowego z VAT.

Przypomnijmy, że wynajem nieruchomości jest odpłatnym świadczeniem usług i podlega opodatkowaniu. Może być jednak zwolniony z daniny, jeśli są spełnione warunki z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT. Przepis ten mówi o wynajmie mieszkań wyłącznie na cele mieszkaniowe.

Czytaj więcej

Będzie więcej czasu na złożenie VAT-26

Czy ten warunek jest spełniony, jeśli pomiędzy właścicielem a lokatorem występuje pośrednik? Często tak bywa zwłaszcza przy wynajmie apartamentów w atrakcyjnych miejscowościach. Właściciel podpisuje umowę z profesjonalnym pośrednikiem, który wynajmuje mieszkanie innym osobom.

Przy takim modelu transakcji pojawiły się wątpliwości co do spełnienia warunku zwolnienia – pisze minister finansów. Czy można bowiem mówić o celu mieszkaniowym, jeśli najemcą nieruchomości jest podmiot gospodarczy, którego celem jest dalszy podnajem?

Minister twierdzi, że nie. Zwolnienie z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT nie ma w tym wypadku zastosowania, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący realizacji celu mieszkaniowego nabywcy świadczenia (podmiotu gospodarczego) – czytamy w interpretacji. Celem ustawodawcy nie było bowiem objęcie zakresem zwolnienia wynajmu nieruchomości do innych celów, w tym związanych z działalnością gospodarczą, nawet jeśli ta działalność polega na udostępnianiu lokalu w drodze kolejnych czynności podmiotom trzecim wyłącznie na cele mieszkaniowe – podkreśla skarbówka.

Minister finansów powołał się też na orzecznictwo sądowe, z którego wynika, że najemca w udostępnionym lokalu powinien realizować własne cele mieszkaniowe. Jedynie wtedy uprawnione jest stwierdzenie, że właściciel wynajął nieruchomość „wyłącznie na cele mieszkaniowe".

Wynajmującym przez pośredników pozostaje więc tzw. zwolnienie podmiotowe. Skorzystają z niego, jeśli mają obroty do 200 tys. zł rocznie. Oczywiście ci, co chcą rozliczać VAT (co może być korzystne, bo wolno odliczać podatek z faktur za zakupy, m.in. nabycie mieszkania), mają do tego pełne prawo.

Minister finansów przypomniał też, że zwolniony z VAT jest wynajem mieszkań na rzecz społecznych agencji najmu.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Numer interpretacji: PT1.8101.1.2021