Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatniczki, która spierała się z fiskusem o VAT od sprzedaży mieszkania.

Z wniosku o interpretację wynikało, że podatniczka prowadziła firmę zajmującą się obrotem nieruchomościami. W grudniu 2012 r. kupiła mieszkanie. Poniosła też nakłady m.in. na jego wykończenie oraz podniesienie wartości, od których odliczyła VAT. Mieszkanie zostało nabyte do dalszej odsprzedaży w działalności.

Mieszkanie zostało sprzedane w maju 2014 r. i tu zaczęły się schody. Kobieta uważała bowiem, że przy sprzedaży mogła do opodatkowania VAT przyjąć tylko część wynagrodzenia. A miało to wynikać z faktu, że w momencie zakupu mieszkania miała z mężem wspólność majątkową. Jednak w maju 2014 r. u notariusza zgodzili się na rozdzielność. W konsekwencji na moment zbycia mieszkania formalnie każdy ze współwłaścicieli zbył swój udział. Kobieta uważała, że ponieważ otrzymała jedynie stosowny udział w cenie, to VAT powinna odprowadzić tylko od niego.

Czytaj więcej

Mąż nie straci lokalu przez stare długi żony - interpretacja podatkowa

Na takie rozliczenie zgody nie dał jednak fiskus. Jego zdaniem autonomiczność prawa podatkowego sprzeciwia się wykładni, że stosunki majątkowe między małżonkami mogą kształtować zakres praw i obowiązków podatników VAT.

Kobieta zaskarżyła interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oddalił jej skargę. Ostatecznie racji nie przyznał jej też NSA. Jak zauważyła w ustnych motywach uzasadnienia sędzia sprawozdawca Elżbieta Olechniewicz, w spornej sprawie składnik majątku pierwotnie objęty wspólnością majątkową małżeńską był niewątpliwie wykorzystywany do działalności.

A zdaniem NSA zmiana stosunków majątkowych między małżonkami – ze względu na autonomię prawa podatkowego – nie ma wpływu na rozliczenie VAT. Jeżeli jakiś składnik majątku był wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej, w trakcie której były rozliczane podatkowo nakłady i w pełni odliczany VAT, to nie ma podstaw, żeby na moment zbycia zmieniać jej charakter.

To, że dochodzi do zmian na gruncie prawa cywilnego, nie ma znaczenia, bo ekonomicznie i gospodarczo nieruchomość przez cały czas była wykorzystywana w działalności, tj. w ten sam sposób. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: I FSK 731/18