Od 1 października obowiązuje większość podatkowych zmian z przygotowanego przez Ministerstwo Finansów pakietu SLIM VAT 2.

– To potrzebne firmom uproszczenia, powinny ułatwić im życie – mówi Natalia Pielka, starszy konsultant w Andersen Tax & Legal. I podaje przykłady.

– Przedsiębiorcy mają większą elastyczność przy odliczaniu VAT w korekcie deklaracji. Mogą to zrobić nie tylko poprzez skorygowanie miesiąca, w którym powstało prawo do odliczenia, ale także jednego z trzech następnych. W firmach rozliczających się kwartalnie są to dwa następne kwartały – tłumaczy ekspertka. Dodaje, że powinno to zmniejszyć liczbę korekt.

Przedsiębiorcy dostali więcej czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi, czyli odzyskanie podatku z niezapłaconych przez kontrahentów faktur. Mieli dwa lata, teraz są trzy. Liczone od końca roku, w którym została wystawiona faktura dokumentująca wierzytelność.

Złagodzono też kryteria ulgi. Na przykład można z niej skorzystać także wtedy, gdy kontrahent nie jest czynnym podatnikiem VAT (pod pewnymi warunkami).

Zmieniły się zasady rozliczania VAT przy imporcie usług oraz wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (WNT). – Dzięki temu te transakcje są neutralne podatkowo, przedsiębiorcy nie grozi zaległość wraz z odsetkami. Ta zmiana weszła w życie już 7 września br. – podkreśla Natalia Pielka.

Kolejna nowość – wydłużenie terminu na zgłoszenie skarbówce firmowego auta, od którego chcemy odliczać 100 proc. podatku. Trzeba to zrobić na formularzu VAT-26. Nowy termin to 25. dzień miesiąca następującego po poniesieniu pierwszego wydatku związanego z pojazdem. Wcześniej na zgłoszenie było tylko siedem dni.

Nowela umożliwiła też przekazywanie środków z rachunków VAT prowadzonych w różnych bankach. A także prawo do płacenia z VAT-owskiego konta składek na ubezpieczenie społeczne rolników (ta zmiana wejdzie w życie 1 stycznia 2022 r.).

– Ważną dla firm nowością jest dopuszczenie możliwości składania w akcie notarialnym oświadczenia dostawcy i nabywcy o tym, że decydują się na opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości – mówi Natalia Pielka.

Na łamach „Rzeczpospolitej” omawialiśmy już szczegółowo poszczególne zmiany, m.in. 26 września („Ulga na złe długi z uproszczeniami”)

Czytaj więcej

Ulga na złe długi z uproszczeniami

czy 21 września („Łatwiej zrezygnować ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości”).

Czytaj więcej

Łatwiej zrezygnować ze zwolnienia z VAT przy dostawie nieruchomości

Podstawa prawna: DzU z 2021 r., poz. 1626