Fiskus potwierdza, że komandytariusz spółki komandytowej może korzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego. I to już przy rozliczaniu zaliczek na poczet zysku. Tak wynika z najnowszej interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Dotyczy ona spółki komandytowej zajmującej się wynajmem powierzchni magazynowej. Od 1 maja stała się podatnikiem CIT. Ma wątpliwości, jak rozliczyć kwoty wypłacane z podziału zysku swojemu komandytariuszowi (którym jest spółka z o.o.). A także zaliczki na poczet zysku.

Czytaj więcej

Skarbówka tnie koszty w spółkach komandytowych

Spółka twierdzi, że wypłata powinna być nieopodatkowana. Można bowiem zastosować tzw. zwolnienie dywidendowe.

Jego warunki określa art. 22 ust. 4 i następne ustawy o CIT. Spółka zapewnia, że są spełnione. Przede wszystkim komandytariusz ma ponad 10 proc. udziałów w kapitale i planuje posiadać je nieprzerwanie przez co najmniej dwa lata (liczone od dnia uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT).

Co na to fiskus? Przypomniał, że przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są obciążone 19-proc. podatkiem. Mogą być jednak zwolnione z CIT na podstawie wspomnianych przepisów. Z opisu stanu faktycznego wynika, że warunki tego zwolnienia są spełnione.

Skarbówka zaznaczyła przy tym, że dwuletni okres posiadania przynajmniej 10 proc. udziałów liczy się dopiero od momentu uzyskania przez spółkę komandytową statusu podatnika CIT, czyli w tym wypadku od 1 maja Spełnienie tego warunku jest jednak możliwe także dopiero po dniu wypłaty zysku. Z wniosku o interpretację wynika, że tak właśnie będzie. Komandytariuszowi przysługuje więc ulga.

Fiskus potwierdził też, że zwolnienie można zastosować już przy wypłacie zaliczek na poczet zysku.

– To prawidłowe stanowisko. Wprawdzie ustawa o CIT nie reguluje zasad rozliczania zaliczek, jednak powinny one być traktowane tak samo jak inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Jeśli więc przy wypłacie zysku przysługuje zwolnienie, to można je zastosować także do zaliczek na jego poczet – mówi Piotr Maksymiuk, doradca podatkowy w kancelarii Baker McKenzie.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspert dodaje, że fiskus nie ustępuje w sprawie zaliczek na poczet zysku wypłacanych komplementariuszom. Im z kolei przysługuje inne zwolnienie: podatek można obniżyć (proporcjonalnie) o CIT od dochodu spółki. Skarbówka twierdzi, że ulgę wolno zastosować dopiero po zakończeniu roku. Nadzieję podatnikom dają pierwsze orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych.

Nr interpretacji: 0111-KDIB2-1.4010.307.2021.1.BJ