Rozwój nowoczesnych technologii pozwala znaleźć pracę nawet na innym kontynencie, bez konieczności wyprowadzki z kraju. Skarbówka wyjaśniła w najnowszej interpretacji, jak rozliczyć pracę zdalną z Polski, świadczoną dla firmy, która ma siedzibę w Chinach. Osoba otrzymująca wynagrodzenie bez pośrednictwa płatnika musi sama wpłacać co miesiąc zaliczki na PIT. Rozlicza się według skali, czyli stawek 17 i 32 proc.

Taką odpowiedź otrzymał polski podatnik, który w kwietniu 2021 r. podpisał umowę o pracę z chińską firmą mającą siedzibę w Chinach, a nieposiadającą oddziału w Polsce. Jego praca polega na prowadzeniu szkoleń z obsługi maszyn CNC (urządzenia sterowane numerycznie), serwisowaniu maszyn na terenie Europy oraz szkoleniach online. W umowie jako miejsce pracy wskazano Polskę (home office). Podatnik otrzymuje wynagrodzenie w euro składające się ze stałej stawki miesięcznej oraz stawki godzinowej za szkolenia i czas podróży. Pracodawca nie odprowadza od niego podatku w Chinach.

Czytaj więcej

Praca zdalna na rzecz pracodawców zagranicznych: jak rozliczyć podatki i składki

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zgodnie z polsko-chińską umową o unikaniu podwójnego opodatkowania wynagrodzenie pracownika mającego miejsce zamieszkania na terenie Polski podlega opodatkowaniu tylko w Polsce. Kwoty wypłacane przez chińskiego pracodawcę należy zakwalifikować do przychodów ze stosunku pracy.

Wynagrodzenie w euro przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Należy je opodatkować według art. 27 ustawy o PIT, czyli skali podatkowej.

W tej sprawie istotne jest, że wnioskodawca uzyskuje dochody ze stosunku pracy z zagranicy (z Chin), bez pośrednictwa płatnika, zaś praca wykonywana jest w Polsce. To oznacza, że wnioskodawca jest zobowiązany sam obliczać i wpłacać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy. Musi to zrobić za dany miesiąc do 20 dnia kolejnego miesiąca. Od przychodu może odjąć koszty pracownicze, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT, wynoszące co do zasady 250 zł miesięcznie. Zaliczkę powinien obliczać od miesięcznych dochodów przy zastosowaniu najniższej stawki podatku określonej w skali – czyli 17 proc.

Czytaj więcej

Skarbówka chce PIT od Polaków pracujących zdalnie dla zagranicznych firm

Wnioskodawca jako osoba samodzielnie płacąca zaliczki na PIT musi złożyć po zakończeniu roku zeznanie PIT-36. Jednak nie dołącza do niego załącznika PIT-ZG, który jest przeznaczony do wykazania jednej z metod unikania podwójnego opodatkowania.

Numer interpretacji: 0115-KDIT2.4011. 420.2021.2.MM

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ