Ministerstwo Finansów chce zmienić dwie międzynarodowe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Cel: uszczelnienie przepisów i przeciwdziałanie agresywnej optymalizacji. Projektami ustaw o ratyfikacji protokołów do umów z Maltą i Niderlandami mają się zająć 15 września sejmowe komisje.

Jakich zmian mogą się spodziewać firmy prowadzące interesy w tych krajach? – Nowością jest tzw. klauzula testu głównego celu (PPT). Pozwoli ona administracji skarbowej zakwestionować transakcję, jeśli korzyści podatkowe były jednym z jej głównych celów. To bardzo elastyczne narzędzie – tłumaczy Przemysław Szymczyk, dyrektor Departamentu Systemu Podatkowego w Ministerstwie Finansów.

Czytaj więcej

Brexit a unikanie podwójnego opodatkowania

Druga ważna zmiana to wprowadzenie tzw. klauzuli nieruchomościowej. – Daje ona prawo opodatkowania dochodów ze zbycia udziałów lub akcji spółki, której majątek składa się głównie z nieruchomości w państwie położenia tej nieruchomości – wyjaśnia Szymczyk.

W umowie z Maltą zmieniona zostanie metoda unikania podwójnego opodatkowania. – Będzie stosowana metoda zaliczenia proporcjonalnego. Pozwala ona na większą kontrolę osiągniętych za granicą dochodów polskich podatników – mówi Przemysław Szymczyk.

Etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem w Sejmie