Skarbówka wyjaśniła, jak rozliczyć pracownika w przypadku zawarcia z nim dwóch umów. Z pytaniem zwrócił się pracodawca (gmina), który zatrudnia pracownika na podstawie powołania w charakterze zastępcy wójta (2/10 etatu) oraz na podstawie umowy o pracę jako sekretarza (8/10 etatu). Osoba ta dojeżdża z innej miejscowości. Gmina zapytała, czy ma zastosować podwyższone koszty uzyskania przychodu 300 zł miesięcznie, czyli łącznie 600 zł miesięcznie.

Czytaj więcej

Pracodawca nie pomoże pracownikowi uniknąć dopłaty PIT

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że tak. Przypomniał, że zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy o PIT koszty wynoszą 250 zł miesięcznie lub 300 zł miesięcznie, gdy miejsce zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy. Nie mogą jednak przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy.

„Pracownika wiążą z pracodawcą dwa stosunki pracy. Wnioskodawca, potrącając zaliczkę na podatek, ma obowiązek zastosować podwyższone koszty do przychodu uzyskanego z każdego z tych stosunków pracy. Natomiast pracownik w zeznaniu rocznym uwzględnia koszty we właściwej wysokości, tzn. z ograniczeniem wynikającym z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT" – uznał dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0113-KDIPT2-3.4011.456.2021.3.NMo