Jeszcze niedawno obrót walutą wirtualną był traktowany przez organy podatkowe jako odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu według stawki VAT w wysokości 23 proc. Pomimo iż opodatkowanie VAT transakcji kryptowalutowych w większości przypadków było znaczenie utrudnione, standardem stało się narzucanie przez organy podatkowe obowiązku naliczania VAT przy ich sprzedaży. Przykładowo, w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 24 czerwca 2014 r. (IPPP2/443-243/14-4/BH), pomimo jednoznacznego wyartykułowania przez podatnika, że przy transakcji kryptowalutowych, nie ma możliwości ustalenia tożsamości podmiotu będącego ostatecznym nabywcą organ, nie odnosząc się do meritum, wskazał na konieczność identyfikacji odbiorcy w celu prawidłowego rozpoznania obowiązku wnioskodawcy jako płatnika. Wydaje się, że takie podejście fiskusa wynikało z nieznajomości istoty transakcji kryptowalutowych, a także, jak pokazała ogólna praktyka organów, z braku głębszej refleksji nad charakterem tych transakcji.