Przyjęty przez rząd pakiet zmian Polskiego Ładu różnicuje wysokość i sposób obliczenia składki zdrowotnej w zależności od wybranego sposobu opodatkowania. Przyjęto zasadę, że składki nie będzie już można odliczyć od podatku, co wpłynie na podwyżkę obciążeń dla każdej grupy. Zmiany mają wejść w życie już 1 stycznia 2022 r. Przedsiębiorcy mają więc kilka miesięcy, by obliczyć, która forma rozliczenia z fiskusem będzie dla nich najkorzystniejsza.

Rosnące obciążenia

Zgodnie z projektem przedsiębiorcy rozliczający podatek według skali zapłacą 9 proc. składki liczonej od dochodów. W zamian jako jedyna grupa skorzystają z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł.

Czytaj też:

Plan podatkowy "Polskiego Ładu" PiS: firmy stracą na składce

Próg podatkowy, powyżej którego zapłacą stawkę 32 proc. PIT, zostanie podwyższony z 85,5 do 120 tys. zł.

Przedsiębiorcy rozliczający PIT liniowy według stawki 19 proc. zapłacą 4,9 proc. składki zdrowotnej liczonej od dochodu. Nie będą jednak mieli kwoty wolnej od podatku.

Składka ryczałtowców wyniesie 9 proc., ale będzie zależna od poziomu ich przychodów. Ci o rocznych przychodach do 60 tys. zł zapłacą 9 proc. od 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Przy przychodach od 60 tys. zł do 300 tys. zł podstawa wyniesie 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, a ponad 300 tys. zł – 180 proc.

W projekcie doprecyzowano też, że przedsiębiorcy będą wpłacać kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy a sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Jednocześnie projekt zakłada zmianę niektórych stawek ryczałtu. Podatek od przychodów ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86); architektonicznych, inżynierskich (PKWiU dział 71) oraz projektowania (PKWiU 74.1) wyniesie 14 proc. Dotychczas było to 17 proc. Informatycy zapłacą co do zasady 12 proc.

Co się komu opłaca

Eksperci firmy MDDP na prośbę „Rzeczpospolitej” obliczyli skutki podatkowe tych zmian w zależności od dochodów podatników. Dla uproszczenia przyjęto, że przedsiębiorca, poza składkami ZUS, nie ponosi innych wydatków podlegających odliczeniu od dochodu. Uwzględniono przy tym spodziewaną podwyżkę składek ZUS w 2022 r., która jednak jest niezależna od Polskiego Ładu.

Z wyliczeń wynika, że przy przychodach 10 tys. zł (120 tys. zł rocznie) bardziej opłacalne będzie rozliczenie według skali (stawki 17 i 32 proc.) i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (według stawki 15 proc. właściwej dla usług doradztwa) niż według stawki liniowej. Przedsiębiorca rozliczający się na zasadach ogólnych z przychodami 120 tys. zł rocznie osiągnie w 2022 r. wynagrodzenie netto 83 244 zł. Obecnie jest to 85 274 zł. To oznacza, że rocznie straci 2030 zł. Jeśli wybierze w 2022 r. rozliczenie stawką liniową, to jego roczne wynagrodzenie netto wyniesie 80 362 zł. Obecnie jest to 86 116 zł. Rocznie straci 5 754 zł. Na ryczałcie pozostanie mu najwięcej, bo 83 523 zł. Obecnie jest to 90 400 zł. W porównaniu z obecnym rokiem straci 6 877 zł.

Przy miesięcznych przychodach 15 tys. zł (180 tys. zł rocznie), przedsiębiorca rozliczający się według skali osiągnie 120 804 zł netto, czyli 5017 zł mniej niż obecnie. Jeśli wybierze podatek liniowy, netto pozostanie mu 126 021 zł, o 8694 zł mniej niż obecnie. Na ryczałcie pozostanie mu netto 134 522 zł, czyli o 6 877 zł mniej niż obecnie.

Przy miesięcznych przychodach 20 tys. zł (240 tys. zł rocznie), jeśli przedsiębiorca wybierze rozliczenie według skali, jego roczne wynagrodzenie netto wyniesie 156 204 zł. To o 10,4 tys. zł mniej niż obecnie. Większe wynagrodzenie netto osiągnie przy innych formach rozliczenia. Jeśli przedsiębiorca wybierze stawkę liniową, wynagrodzenie netto wyniesie 171 682 zł, czyli 11 634 tys. zł mniej niż obecnie. Jeśli wybierze ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, w kieszeni pozostanie mu 185 523 zł, czyli o 6 877 zł mniej niż obecnie.

Przedsiębiorcom uzyskującym rocznie 60 tys. zł i 96 tys. zł najbardziej będzie opłacać się rozliczenie według skali. Ich wynagrodzenie netto wyniesie odpowiednio 38 844 zł i 65 484 zł. Przy stawce liniowej będzie to 33 696 zł i 62 697 zł. Na ryczałcie 15 proc. wynagrodzenie netto wyniesie odpowiednio 35 017 zł i 63 122 zł.

Etap legislacyjny: przed I czytaniem w Sejmie