Okres pandemii zachęcił wielu przedsiębiorców do inwestycji w waluty wirtualne. Choć widać znaczne załamanie na giełdzie kryptowalut, wielu prognozuje, że notowania bitcoina znów poszybują w górę. Dla tych więc, którzy zainwestowali na spadku, za chwilę może to oznaczać ogromne zyski. Należy jednak pamiętać, że co do zasady zysk wiąże się z obowiązkiem podatkowym.

Obecnie jest już jasne, że podatek od kryptowalut wynosi 19 proc. podstawy opodatkowania, czyli 19 proc. przychodu po odjęciu od niego kosztów jego uzyskania. Obrót walutą wirtualną jest natomiast zwolniony z VAT. Reguły opodatkowania transakcji kryptowalutami nie były jednak zawsze tak klarowne. W interpretacjach organów podatkowych przez lata trwała burzliwa dyskusja na ten temat. Próbowano dopasować charakter transakcji kryptowalutowych do regulacji obowiązujących ustaw. Szkopuł w tym, że przed 1 stycznia 2019 r. żadna ustawa podatkowa nie odnosiła się do waluty wirtualnej bezpośrednio.