Szeroka dostępność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od 2021 r. sprawiła, że coraz więcej przedsiębiorców wybiera tę formę. Wielu z nich ma jednak problem z wyborem właściwej stawki i pyta o nią fiskusa.

Z takim pytaniem wystąpiła też podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą w postaci produkcji kosmetyków kolorowych. Od 1 stycznia 2021 r. rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie ma jednak pewności, czy płaci odpowiednią stawkę. Część kosmetyków kupuje od podwykonawcy jako jego gotowy wyrób, a następnie w stanie nieprzetworzonym sprzedaje ostatecznemu odbiorcy, narzucając swoją marżę. W odróżnieniu od „zwykłej" działalności handlowej, podwykonawca sprzedaje wnioskodawczyni swój wyrób wykonany dokładnie na zamówienie odbiorcy.

Czytaj też: Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych - dla kogo od 2021 roku

Możliwe są dwie sytuacje. W pierwszej odbiorca projektuje kosmetyki w pełnym zakresie: wybiera opakowanie, projektuje nadruk na nim i określa właściwości danego wyrobu. Wnioskodawczyni przekierowuje to zamówienie do podwykonawcy i sprzedaje odbiorcy gotowy produkt. W drugim wariancie odbiorca sam wysyła zamówienie do podwykonawcy, a potem odbiera za pośrednictwem wnioskodawczyni. Kobieta zapytała, czy może stosować stawkę 3 proc. ryczałtu.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się. Wymaga to jednak rozstrzygnięcia, czy towary są sprzedawane jako nieprzetworzone. Dyrektor KIS przypomniał, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, działalnością usługową w postaci handlu jest sprzedaż w stanie nieprzetworzonym nabytych uprzednio produktów i towarów, w tym takich, które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań albo rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Natomiast art. 4 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy definiuje pojęcie „towary handlowe" jako zakupione w celu dalszej odprzedaży, w stanie nieprzetworzonym.

Ustawa ryczałtowa nie precyzuje znaczenia słowa „przetwarzanie". Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN „przetwarzać" oznacza „przekształcić coś twórczo". Na tej podstawie dyrektor KIS stwierdził, że jeśli w wyniku czynności podjętych przez wnioskodawczynię nie dochodzi do zmiany kosmetyków, to mamy do czynienia z działalnością handlową. Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy – ryczałt od działalności usługowej w postaci handlu wynosi 3 proc. przychodów.

Do wnioskodawczyni nie odnoszą się też warunki negatywne, które wykluczałyby stosowanie ryczałtu, np. prowadzenie apteki czy wytwarzanie wyrobów akcyzowych.

„Opisane we wniosku kosmetyki mogą być potraktowane jako towary zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 5a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym i tym samym ich sprzedaż opodatkowana stawką 3 proc." – stwierdził dyrektor KIS.

Numer interpretacji: 0112-KDIL2-2.4011.446.2021.1.MM

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ