Przedstawiony przez Ministerstwo Finansów projekt zmian podatkowych, tzw. Polski Ład, wprowadza nowe możliwości dla informatyków prowadzących działalność gospodarczą. Nadal będą mogli wybrać między skalą podatkową (17 i 32 proc.), stawką liniową 19 proc. i ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednak podatek liniowy stanie się mniej opłacalny ze względu na brak kwoty wolnej oraz brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Łączne obciążenie wyniesie 28 proc., na co składać się będzie 19 proc. podatku i 9 proc. składki zdrowotnej płaconej od dochodów.

Czytaj też:

Kto zyska, kto straci na Polskim Ładzie PiS

Rząd chce więcej spółek. Alternatywa dla podatku liniowego

Liniowy straci na atrakcyjności

Dotychczas informatycy raczej nie wybierali PIT według skali, ponieważ już powyżej progu 85,5 tys. zł płacili 32 proc. podatku. Teraz ta forma rozliczenia z fiskusem może być dla niektórych bardziej korzystna ze względu na wprowadzenie 30 tys. zł kwoty wolnej od podatku oraz podniesienie progu do poziomu 120 tys. zł. Dodatkowo osoby korzystające ze skali mogą rozliczyć się z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem. Korzyść będą jednak osiągać przy dochodach do 5 tys. zł. Powyżej tego poziomu taki sposób rozliczenia przestaje być opłacalny.

– Warto natomiast zwrócić uwagę na zmiany w ryczałcie – mówi Paweł Lewandowski, ekonomista zajmujący się doradztwem biznesowym.

Polski Ład zmienia bowiem zasady rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Od 2022 r. ma obowiązywać stawka 12 proc. od świadczenia usług związanych z wydawaniem pakietów gier komputerowych (PKWiU ex 58.21.10.0, z wyłączeniem publikowania gier komputerowych w trybie online), pakietów oprogramowania systemowego (PKWiU 58.29.1) i użytkowego (PKWiU 58.29.2) oraz oprogramowania komputerowego pobieranego z internetu (PKWiU ex 58.29.3, z wyłączeniem pobierania oprogramowania w trybie online). Stawka 12 proc. ma też objąć m.in. usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego (PKWiU 62.02.10.0), związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02), w zakresie instalowania oprogramowania (PKWiU ex 62.09.20.0) oraz związanych z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi (PKWiU 62.03.1).

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Informatyków na ryczałcie dotkną też zmiany związane z brakiem możliwości odliczenia składki zdrowotnej. Jednak obciążenie będzie niższe niż przy innych formach opodatkowania. Składka zdrowotna wyniesie jedną trzecią stawki podatku, czyli dla tej grupy będzie to 4 proc.

– Opłacalność ryczałtu zależy od kilku czynników. Zaletą ryczałtu jest jego prostota, w tym uproszczona księgowość, którą wiele osób może prowadzić samodzielnie. Wadą jest brak możliwości odliczenia wszelkich kosztów, bo podatek płaci się od przychodów. Nie można też skorzystać z ulgi IP Box – mówi Paweł Lewandowski.

Ryzykowna oferta

Przypomnijmy, że osoby, które wybiorą rozliczenie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy, mogą skorzystać co do zasady z ulgi IP Box i zapłacić tylko 5 proc. podatku dochodowego. Takie rozwiązanie może być jednak ryzykowne, ponieważ dotyczy tylko dochodów wytworzonych w działalności badawczo-rozwojowej, objętych prawem własności intelektualnej. Korzystanie z ulgi bez spełnienia tego warunku naraża przedsiębiorcę na spór z fiskusem. Co do zasady ulga przewidziana jest dla osób zajmujących się rozwojem oprogramowania, czyli piszących kod źródłowy, przeprowadzających testy jednostkowe czy implementujących zmiany.

Co ważne, ochrony przed dopłatą podatku może nie dawać nawet korzystna dla przedsiębiorcy interpretacja.

„Jeśli stan faktyczny przedstawiony we wniosku był inny niż stan rzeczywisty stwierdzony w toku prowadzonego postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, to podatnikowi nie przysługuje ochrona z tytułu posiadania takiej interpretacji" – przyznaje Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 22950.

Łukasz Szczygieł, doradca podatkowy w Legal Link

W przyszłym roku atrakcyjnym sposobem rozliczenia informatyków stanie się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Łączne obciążenie przychodów wyniesienie dla tej grupy 16 proc., na co składa się 12 proc. podatku i 4 proc. składki zdrowotnej. Minusem ryczałtu jest jednak brak możliwości odliczenia kosztów oraz brak ulg podatkowych. Natomiast najkorzystniejszym sposobem rozliczenia dla programistów pozostaje IP Box, który pozwala płacić tylko 5 proc. podatku od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), w tym przypadku autorskiego prawa do programu komputerowego. Warunkiem jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wytworzenie kwalifikowanego IP. Dlatego z ulgi powinni skorzystać programiści, którzy spełniają te wymogi i posiadają odpowiednio udokumentowane wyniki swoich prac, np. software deweloperzy.