- Wyrok kończy wieloletni spór z organami podatkowymi odnośnie stosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5-proc. stawki podatku od towarów i usług dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży „drive in" i „walk through", „food court", oraz „wewnątrz punktów sprzedaży" -  uważa Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, który brał udział w postępowaniach.

W 2016 r. minister finansów wydał interpretację ogólną, z której wynikało, że sprzedawcy gotowych dań muszą naliczać 8 proc. VAT. Wcześniej urzędy skarbowe zgodnie akceptowały niższą 5-proc. stawkę. Nie wszyscy restauratorzy pogodzili się z tą zmianą stanowiska. Spór jednego z franczyzobiorców McDonald'sa trafił do Trybunału UE w Luksemburgu. 22 kwietnia 2021 r. TSUE zajął korzystne dla przedsiębiorcy stanowisko (C-703/19). Z wyroku wynikało, że sprzedawcy jedzenia na wynos mogli stosować niższą stawkę podatku. Unijne przepisy tego nie zabraniają. Jednak konkretne spory ze skarbówką w tej sprawie w każdym przypadku muszą rozstrzygać polskie sądy. TSUE wskazął jedynie, że jeśli restaurator sprzedaje tylko posiłki na wynos, to taka dostawa towarów objęta jest 5-proc. VAT. Jeśli natomiast posiłki można też spożyć wewnątrz lokalu, prawo do niższej stawki uzależnione jest od tego, czy da się wyodrębnić sprzedaż na wynos.

Czytaj także: Stawka VAT od posiłków na wynos - jak fiskus zniechęca przedsiębiorców

Teraz NSA miał okazję skorzystać ze wskazówek TSUE. W sześciu rozstrzyganych sprawach chodziło głównie o problem stosowania przez przedsiębiorców z branży gastronomicznej 5 proc.  stawki podatku od towarów i usług dla dostaw produktów realizowanych w systemie sprzedaży „drive in" i „walk through", „food court", oraz „wewnątrz punktów sprzedaży".

NSA orzekł, że dla dostaw wewnątrz restauracji i food court realizowanych na wynos oraz dla dostaw „drive in" i „walk through", zastosowanie znajduje stawka 5 proc. Natomiast przepisy wskazujące na zastosowanie stawki 8 proc., na które powoływały się organy podatkowe, naruszały zasadę neutralności VAT.

- Dla ustalenia stawki VAT nie ma znaczenia klasyfikacja statystyczna ani sposób zapakowania towaru. Decydujące jest to, jaką decyzję podejmuje klient. Jeżeli towary są dostarczanie na wynos, zastosowanie powinna znaleźć stawka 5 proc. - wskazał NSA.

Sąd zgodził się z argumentacją Rzecznika MŚP, że interpretacje indywidualne wydane dla franczyzodawcy były podstawą kształtowania rozliczeń franczyzobiorców, a tym samym  chroniły także franczyzobiorców. Zasada zaufania (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej) nakazuje bowiem w takim przypadku przyznać walor ochronny działaniu przedsiębiorcy, które podejmował decyzje w zaufaniu do organów. Tym samym nieprawidłowe były późniejsze decyzje organów kwestionujące stosowanie stawki 5 proc.  VAT, w okresie do momentu wydania przez Ministerstwo Finansów interpretacji ogólnej.

-  Zasada zaufania, o której mowa w art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej i art. 12 prawa przedsiębiorców, wskazuje w sposób jednoznaczny, że przedsiębiorca nie może ponosić konsekwencji błędów organów podatkowych - komentuje Jacek Cieplak, zastępca Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

sygn. I FSK 1290/18, I FSK 1678/18, I FSK 1461/18, I FSK 1749/18, I FSK 1516/18, I FSK 1649/18