Darowizny na szczytne cele można odpisać od dochodu, dzięki czemu zapłaci się mniejszy podatek. Ale trzeba pamiętać, że ulga jest tylko na wsparcie, które przekazaliśmy z własnego majątku.

O zasady rozliczania darowizn zapytała nasza czytelniczka, która wzięła udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez jeden z banków. Celem było wsparcie fundacji pomagającej szpitalom. Każdy mógł przelać pieniądze na konto fundacji, a bank podwajał wpłatę.

Czytaj także: Darowizna z podatkową korzyścią

Czy taką darowiznę można odliczyć od dochodu? – pyta czytelniczka.

Zacznijmy od przypomnienia, że ulga przysługuje m.in. tym, którzy wspierają organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Przykładowo: fundacje, stowarzyszenia, hospicja, kluby. Obdarowany podmiot nie musi mieć statusu organizacji pożytku publicznego. Ale powinien realizować cele określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Są to m.in. działania charytatywne, pomoc społeczna czy ochrona i promocja zdrowia.

Z pytania czytelniczki wynika, że ten warunek jest spełniony. Pieniądze przelała na konto fundacji, która pomaga szpitalom. Ma więc prawo do podatkowej ulgi. Ale odliczy tylko kwotę, którą wpłaciła z własnych środków. Darowizna jest bowiem bezpłatnym świadczeniem kosztem swego majątku. Taka definicja jest w kodeksie cywilnym i obowiązuje też na potrzeby prawa podatkowego. Nie można więc uznać, że kwota dopłacona przez bank jest darowizną przekazaną przez czytelniczkę. Trzeba też pamiętać, że osoby fizyczne odliczają wsparcie do wysokości 6 proc. swojego dochodu.

Na odrębnych, preferencyjnych zasadach rozliczamy darowizny na walkę z koronawirusem. Tarcze antykryzysowe znacznie bowiem poszerzyły ulgę. Od dochodu odliczymy nie tylko wsparcie dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, ale także innych podmiotów, które zajmują się walką z Covid-19. Przykładowo: na rzecz służby zdrowia. A konkretnie dla podmiotów znajdujących się w wykazie prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia – szpitali, stacji pogotowia ratunkowego czy instytutów medycznych. Ulgą są też objęte darowizny dla domów pomocy społecznej, noclegowni czy schronisk dla osób bezdomnych.

Tarcze antykryzysowe zwiększyły także wysokość ulgi. Kwoty odliczenia uzależnione są od daty przekazania darowizny.