Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dwie skargi kasacyjne w sprawach skutków podatkowych wymiany udziałów w spółce w organizacji.

W obu przypadkach spór dotyczył rozliczenia PIT za 2015 r. A sprowadzał się do tego, czy osoba fizyczna może skorzystać ze zwolnienia podatkowego z tytułu wymiany udziałów, o których mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, gdy dotyczy to spółki kapitałowej w organizacji. I był pokłosiem implementacji dyrektywy 2009/133/WE m.in. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie m.in. w łączeniu i podziałach udziałów dotyczących spółek różnych państw członkowskich, która określała, kiedy wymiana udziałów jest neutralna podatkowo.

Czytaj także: Komandytariusz skorzysta ze zwolnienia z PIT

Fiskus uważał, że skoro w załączniku do ustawy o PIT zostały wymienione tylko dwie spółki kapitałowe, tj. spółka z o.o. i akcyjna, to te w organizacji nie są objęte preferencją.

To stanowisko podzielił WSA. Inaczej na problem spojrzał jednak NSA. Zwrócił uwagę na cel implementacji. A w jego ocenie nie chodziło o to, aby stworzyć przepisy zrywające z neutralnością podatkową wymiany udziałów, ale żeby wymiana udziałów na zasadach zdefiniowanych w dyrektywie w polskiej rzeczywistości również była neutralna. NSA doszedł do przekonania, że sporne przepisy należy zinterpretować w duchu prounijnym tj. celu dyrektywy, a także przez odniesienie się do przepisów prawa handlowego.

Jak tłumaczył w ustnych motywach uzasadnienia sędzia NSA Jan Rudowski, nie ma prawnych przeszkód, aby spółka kapitałowa w organizacji mogła uczestniczyć w wymianie udziałów, o której mowa w art. 24 ust. 8a ustawy o PIT w brzmieniu z 2015 r. W ocenie sądu analiza przepisów polskiego kodeksu spółek handlowych prowadzi do wniosku, że spółka z o.o. w organizacji jest pierwszym stadium tej spółki, a nie odrębnym typem. Dlatego w katalogu podatkowym nie mogła zostać wymieniona spółka w organizacji. Wystarczało, że w wskazano w nim dwie formy spółek kapitałowych – z o.o. i akcyjną. Wyroki są prawomocne.

Sygnatura akt: II FSK 2416/20 i II FSK 2417/20