Sprzedaż firmowego majątku trzeba opodatkować. Darowizny już nie. Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Czytaj także: Czy darowizna przedsiębiorstwa jest opodatkowana

Wystąpił o nią przedsiębiorca działający w branży hotelarskiej. Dwadzieścia lat temu zainwestował w budynek wczasowo-sanatoryjny. Wykorzystywał go w firmie i rozliczał w podatkowych kosztach. Teraz chce go wycofać z działalności gospodarczej i przekazać córce.

Czy musi wykazać przychód? Twierdzi, że nie, ponieważ przepisy mówią tylko o przychodzie z odpłatnego zbycia firmowych składników majątku. Natomiast darowizna jest bezpłatna. Przekazanie nieruchomości córce nie jest więc opodatkowane.

Co na to fiskus? Przypomniał, że o przychodach z działalności gospodarczej mówi art. 14 ustawy o PIT. Wymienia m.in. przychody z odpłatnego zbycia środków trwałych. W opisanej sprawie nie doszło jednak do takiego odpłatnego zbycia. Wskutek wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej nastąpiło wyłącznie przesunięcie jej do majątku prywatnego przedsiębiorcy. Natomiast darowizna dla córki jest niewątpliwie zbyciem majątku, ale nieodpłatnym. Przedsiębiorca nie uzyskuje bowiem w zamian żadnych korzyści.

Fiskus zaznaczył, że ustawa o PIT nie zawiera definicji darowizny, dlatego trzeba się odwołać do przepisów kodeksu cywilnego. Wynika z niego, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Podstawowym elementem tej umowy jest nieodpłatność. Oznacza to, że otrzymujący świadczenie nie świadczy nic w zamian ani też nie zobowiązuje się do jakiegokolwiek świadczenia w przyszłości. Jedynym celem darowizny jest chęć przysporzenia majątkowego na rzecz drugiej strony.

Reasumując, w opisanej sprawie nie nastąpiło odpłatne zbycie składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Wycofanie nieruchomości z firmy, a także przekazanie jej w darowiźnie córce nie powoduje więc obowiązku wykazania przychodu i zapłaty podatku. Przedsiębiorca nie uzyskał bowiem wskutek tych czynności żadnego przysporzenia. ©?