Podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Jeżeli nabywca w momencie zakupu wie, że nabywany towar jest niezdatny do użytku i nie będzie można go użyć do prowadzenia działalności opodatkowanej VAT, to nie może skorzystać z prawa do odliczenia naliczonego podatku.

Tak orzekł [b]WSA w Olsztynie 21 stycznia 2010 r. (I SA/Ol 718/09).[/b]