Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi rozstrzygnął w interpretacji warunki korzystania z 50-proc. kosztów przez twórców.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który pracuje na stanowisku projektanta instalacji sanitarnych. Jest zatrudniony na pełny etat, 40 godzin w tygodniu. Wykonywane przez niego projekty techniczne stanowią utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. System rozliczeniowy obowiązujący w firmie rozgranicza czas pracy związany z tworzeniem projektów technicznych oraz wykonywaniem innych czynności.

Podatnik zapytał, czy przysługują mu 50-proc. koszty, skoro pracodawca nie wykazuje ich w PIT-11 (czyli informacji podatkowej o wysokości dochodu).

Organ podatkowy przypomniał, że o zastosowaniu przez twórców 50-proc. kosztów decyduje wyłącznie uzyskanie wynagrodzenia za wykonanie utworu będącego przedmiotem prawa autorskiego. Wykonywana praca musi być twórcza, tzn. niepowtarzalna, spełniająca przesłanki utworu na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a podatnik musi być twórcą lub artystą w rozumieniu tej ustawy.

Dyrektor IS stwierdził poza tym, że uzyskana od pracodawcy informacja PIT-11 służy jedynie określeniu wysokości pobranych zaliczek. Nie może zaś przesądzać o przysługujących bądź nieprzysługujących podatnikowi kosztach uzyskania przychodu.

Prawidłowość zeznania podatkowego zweryfikuje jednak organ podatkowy w trakcie przeprowadzonych czynności sprawdzających.

numer interpretacji: IPTPB2/415- -691/12-3/TS