Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną fiskusa, który nie zgadzał się z  wykładnią przepisów dotyczących konsekwencji wniesienia przedsiębiorstwa  aportem do spółki. Sąd kasacyjny zgodził się z fiskusem, że taka operacja dokonana przez osobę fizyczną nie oznacza końca jej bytu prawnego (sygnatura akt: I FSK 1183/12).

– Nie można przyjąć, że osoba fizyczna z momentem wniesienia przedsiębiorstwa aportem przestaje istnieć – tłumaczyła sędzia NSA Maria Dożynkiewicz.

To, że podatnik prowadził działalność gospodarczą, a potem wniósł swoje przedsiębiorstwo aportem do spółki, nie oznacza automatycznie, że potem nie można już prowadzić postępowania podatkowego w zakresie zobowiązań powstałych przed tą czynnością.

Przekształcenie przedsiębiorstwa osoby fizycznej nie unicestwia jej prawnie

W sprawie chodziło o rozliczenie VAT za 2006 r. związanego z handlem złomem.

Po skontrolowaniu tego okresu działania podatnika  zostało zakwestionowane  jego prawo do odliczenia VAT.

Podatnik odwołał się od tego rozstrzygnięcia. Wyjaśnił, że swoje przedsiębiorstwo wniósł aportem do nowo utworzonej spółki jawnej. Jego zdaniem ta okoliczność spowodowała, że  przestał być stroną postępowania w rozumieniu art. 133  ordynacji podatkowej. W konsekwencji  nie mógł być także adresatem decyzji określającej zobowiązanie w zakresie VAT. W takiej sytuacji organ kontroli skarbowej powinien umorzyć postępowanie w stosunku do niego i wszcząć nowe postępowanie za ten sam okres w stosunku do spółki jawnej.

Fiskus nie zaakceptował tego sposobu rozumowania. W jego ocenie podatnik był stroną postępowania. Osoba fizyczna – pomimo jej formalnego wyrejestrowania – zachowuje status podatnika w odniesieniu do zobowiązań powstałych w czasie, gdy pozostawała czynnym VAT-owcem. Ponadto wykreślenie osoby fizycznej z rejestru podatników VAT nie oznacza, że przestaje istnieć podmiot praw i obowiązków podatkowych za okresy, w których prowadziła ona działalność gospodarczą.

Do swojej wykładni przepisów skarżącemu udało się przekonać Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Jego zdaniem z chwilą wniesienia przedsiębiorstwa do spółki prawa handlowego nieposiadającej osobowości prawnej zasadniczo zmieniła się sytuacja prawna podatnika. Od tego momentu spółka wstąpiła we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przedsiębiorcy.  Z chwilą przekształcenia nowy podmiot staje się odpowiedzialny za zobowiązania osoby fizycznej powstałe w czasie, gdy prowadziła ona  swoje przedsiębiorstwo.

Sąd kasacyjny skrytykował  jednak to stanowisko i ostatecznie przyznał rację fiskusowi.

Wyrok jest prawomocny.