Polscy podatnicy nabywający wewnątrzwspólnotowo aromaty dodawane do artykułów spożywczych nierzadko zapominają o wymogach akcyzowych związanych z tego typu transakcjami.

Dane towary mogą stać się wyrobami akcyzowymi z uwagi na ich klasyfikację do odpowiedniego kodu CN, ze względu na swoje przeznaczenie lub z powodu zawartości alkoholu etylowego. W poz. 43 załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym znalazł się – bez względu na kod CN wyrobu zawierającego alkohol etylowy – alkohol etylowy zawarty w wyrobach niebędących wyrobami akcyzowymi o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 1,2 proc objętości.