Posiadam konie dla własnych celów rekreacyjnych. Wiele osób prosi mnie o pomoc w zakresie hodowli. Chcę więc rozpocząć działalność gospodarczą. Zastanawiam się, czy mogę wybrać podatek liniowy? Nie wiem również, czy do usług związanych z opieką nad końmi i ich wyżywieniem mogę stosować 3-proc. stawkę VAT, kwalifikując je do usług związanych z produkcją zwierzęcą? Czy jeśli będę świadczyć usługi nauki jazdy konnej, będą one zwolnione z opodatkowania?

Dochody uzyskiwane w związku z usługową opieką nad końmi i nauką jazdy konnej rozliczane będą według przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. A to oznacza, że czytelnik będzie mógł wybrać podatek liniowy. Możliwości takiej nie miałby jedynie wtedy, gdyby w danym roku lub w roku poprzednim wykonywał na rzecz byłego pracodawcy czynności odpowiadające świadczonym usługom. W tej jednak sytuacji – jak można przypuszczać – tak nie jest.

Jeśli chodzi o rozliczenie VAT, pamiętać trzeba, że usługowa opieka nad końmi hodowlanymi i ich wyżywienie powinny być kwalifikowane jako „Usługi związane z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem usług weterynaryjnych” (grupowanie 01.4 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług). Do usług tych stosowana jest stawka 3 proc., ale tylko do 30 kwietnia 2008 r. Wtedy to kończy się okres przejściowy przewidziany w ustawie o VAT. Od początku maja 2008 r. usługi te będą opodatkowane VAT według stawki 7 proc. Potwierdza to interpretacja Urzędu Skarbowego w Wolsztynie z 28 października 2005 r. (ZD-G/443-13/05).

Inaczej będą wyglądały rozliczenia związane z usługami nauki jazdy konnej, a także np. udostępnianiem koni do przejażdżek. Należy je kwalifikować do kategorii „Usługi rekreacyjne pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane” (PKWiU 92.72.12-00.00). Podlegają one VAT według stawki 22 proc. Tylko wyjątkowo mogą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w pozycji 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT. Aby było to możliwe, muszą być świadczone przez podmioty, których celem nie jest systematyczne dążenie do osiągania zysków, a wszelkie zyski, które mimo wszystko osiągną, przeznaczą na utrzymanie lub poprawę świadczonych usług. Z takiego zwolnienia mogą przykładowo korzystać stowarzyszenia i fundacje świadczące usługi w zakresie jazdy konnej.

Nie ma jednak podstaw, by w sytuacji przedstawionej w pytaniu traktować usługi nauki jazdy konnej jako zwolnione na mocy załącznika nr 4 „Usługi w zakresie edukacji” 80 PKWiU. Potwierdza to interpretacja Urzędu Skarbowego w Żywcu z 26 maja 2004 r. (PP443/20/2004).

Halina Kwiatkowska - radca prawny, partner w kancelarii prawnej Chałas i Wspólnicy, Oddział w Krakowie