Jeżeli zakup zestawu i sprzedaż wszystkich jego elementów nastąpi w jednym miesiącu, określenie marży (podstawy opodatkowania) będzie stosunkowo łatwe. Można ją wtedy ustalić jako sumę cen sprzedaży minus cena zakupu. Jeśli natomiast dostawy odbywają się w różnych miesiącach, najlepszym rozwiązaniem jest proporcjonalne przypisanie kosztu do poszczególnych elementów zestawu, szczególnie jeśli składa się on z takich samych lub podobnych elementów.

Trudniej będzie to zrobić, gdy zestaw składa się z elementów o różnej wartości (np. zestaw do herbaty zawierający dzbanek i cukiernicę, z których każde sprzedawane jest innemu klientowi). W takiej sytuacji bezpiecznym rozwiązaniem byłoby porozumienie się z naczelnikiem swojego urzędu skarbowego i ustalenie, że marża liczona będzie jako różnica między sumą wszystkich sprzedaży a sumą wszystkich zakupów mających miejsce w danym miesiącu. Takie porozumienie jest możliwe na podstawie art. 120 ust. 5 ustawy o VAT.

[i]Marcin Chomiuk, doradca podatkowy w spółce PricewaterhouseCoopers, odpowiadał na pytania związane z opodatkowaniem wysyłkowej sprzedaży towarów[/i]