Jeśli jednak działalność nowo powstałego obiektu będzie podlegała VAT, to inwestor może sobie odliczyć podatek naliczony przy zakupach poczynionych na jego budowę. Stanowisko takie zajął dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie w interpretacji dotyczącej nieodpłatnego przekazania gminie infrastruktury towarzyszącej budowie kompleksu hotelowo-kongresowego (NP/4407-120/07/I).

Budowała go spółka, która zobowiązała się do zmodernizowania na własny koszt dróg położonych wokół inwestycji. Powstały zatem: nowa ulica, sygnalizacja świetlna – następnie nieodpłatnie przekazane gminie. W trakcie budowy spółka kupowała towary i usługi, a wydatki uznała za koszty swojej działalności. Zwróciła się do urzędu skarbowego o wyjaśnienie, czy w takiej sytuacji może odliczyć VAT naliczony przy zakupach.

Naczelnik przypomniał, że w myśl art. 86 ust. 1 ustawy o VAT odliczenie podatku jest możliwe, gdy towary i usługi służą czynnościom opodatkowanym. Nieodpłatne przekazanie infrastruktury na rzecz gminy opodatkowaniu nie podlega, gdyż jest związane z prowadzonym przedsiębiorstwem.

W rozpoznawanej sprawie, żeby kompleks w ogóle mógł powstać, spółka musiała otrzymać w użytkowanie wieczyste grunt. Decyzję w tej sprawie gmina uzależniła od wykonania dodatkowej infrastruktury. Ponieważ zatem cel poniesienia wydatków wiązał się z działalnością opodatkowaną (funkcjonowanie kompleksu), spółka mogła korzystać z odliczenia – orzekł autor interpretacji.