Wykorzystuję na potrzeby działalności gospodarczej prywatny telefon stacjonarny i telefon komórkowy (na kartę). Czy wydatki te mogę zaliczyć do kosztów podatkowych?

Tak. Kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli zatem czytelnik jest w stanie wykazać związek ponoszonych wydatków z prowadzoną działalnością i osiąganymi przychodami, może zaliczyć je do kosztów podatkowych firmy.

Wydatki związane z usługami telefonicznymi będą kosztem w momencie ich poniesienia. Czytelnik musi tylko pamiętać, by przy rozmowach z prywatnego telefonu stacjonarnego wydatki zaksięgować dowodem wewnętrznym (sporządzonym na podstawie faktury obejmującej całość opłaty za telefon stacjonarny, określającym wysokość wydatku podlegającego odliczeniu), samo zaś poniesienie wydatku – w obu przypadkach – udokumentować fakturą VAT. Potwierdził to Urząd Skarbowy w Pabianicach w interpretacji z 27 sierpnia 2007 r. (USIA/415-22/07).