Dla wspólnotowej dostawy towarów właściwy jest kurs NBP z dnia wystawienia faktury. Taką interpretację wydał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle (sygn. PP/443-12/07), odpowiadając na pytanie spółki, która kupuje towary we Włoszech. Termin płatności wynosił 30 dni. Na fakturach z zagranicy kwoty transakcji wykazywane są w euro. Następnie spółka wystawia fakturę wewnętrzną. Chciała się dowiedzieć, jaki kurs należy stosować do przeliczenia euro na złotówki. Według niej powinien to być kurs NBP z dnia wystawienia faktury przez zagranicznego kontrahenta.

Naczelnik zgodził się ze spółką. Wyjaśnił, że przy WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po tym, w którym dokonano dostawy towaru, a gdyby wcześniej wystawiono fakturę, to z dniem jej wystawienia. Opisana została ta druga sytuacja, więc właściwy był średni bieżący kurs NPB z dnia wystawienia faktury dokumentującej WNT.