Jestem podatnikiem VAT. Prowadzę gospodarstwo rolne. Otrzymałem na rachunek bankowy zaliczkę za ustanowienie służebności gruntowej (udostępniłem grunt pod słupy wysokiego napięcia). Czy taka transakcja podlega VAT?

VAT opodatkowane jest m.in. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Chodzi tu o każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Ustanowienie odpłatnego użytkowania traktowane jest jako świadczenie usług. Potwierdzają to interpretacje organów podatkowych (np. postanowienie naczelnika Urzędu Skarbowego w Skarżysku-Kamiennej z 22 marca 2006 r., PP-443/3/2006).

Jeśli zatem służebność ustanawia podatnik VAT, podlega to opodatkowaniu (z pytania nie wynika jednoznacznie, czy ustanawiając służebność czytelnik działał jak podatnik VAT, czy też prywatnie).

Ustanowienie służebności opodatkowane będzie stawką VAT 22 proc. Nie wymienia go PKWiU, a w takiej sytuacji (czyli w odniesieniu do towarów i usług niewymienionych w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, dla których nie określono stawki innej niż podstawowa) art. 41 ust. 13 ustawy o VAT mówi o takiej właśnie stawce.

Autor współpracuje z Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska