Przyczyną rozprawy w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości (sygn. C-25/07)

było pytanie prejudycjalne WSA we Wrocławiu dotyczące sporu tamtejszej Izby Skarbowej z Alicją Sosnowską.

Chodzi o art. 97 polskiej ustawy o VAT z 11 marca 2004 r. regulujący zasady zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym osobom handlującym z państwami UE i ich zgodność z zasadami neutralności i proporcjonalności VAT

. Przepis ten wydłuża termin zwrotu VAT z 60 do 180 dni. Nie obejmuje tylko tych, którzy złożą w urzędzie skarbowym 250 tys. zł (ok. 62 tys. euro) w formie kaucji gwarancyjnej, zabezpieczenia majątkowego lub gwarancji bankowej.

Alicja Sosnowska wykazała 44 782 zł nadwyżki VAT za styczeń 2006 r. Powołując się na art. 18 ust. 4 VI dyrektywy, wystąpiła do organów skarbowych o zwrot tej kwoty w terminie 60 dni. Te odmówiły, wskazując m.in. na art. 97 ust. 5 i 7 ustawy o VAT oraz niewpłacenie przez podatniczkę 250 tys. zł kaucji. Podatek chciały oddać dopiero po pół roku. Gdy sprawa trafiła do WSA, powziął on wątpliwości co do zgodności naszych przepisów z prawem wspólnotowym i skierował pytanie prejudycjalne do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Chodzi w nim również o ustalenie, czy kaucję można zaliczyć do środków specjalnych mających na celu zapobieżenie uchylaniu się od opodatkowania.

Przed ETS Alicję Sosnowską reprezentuje adwokat Marian Sworobowicz, natomiast w imieniu polskiego rządu występuje Ewa Ośniecka-Tamecka, sekretarz stanu w UKIE. Pełnomocnikami Komisji Wspólnot Europejskich są Dimitris Triantafyllou i Katarzyna Herrmann.

Polski rząd zaproponował, aby Trybunał uznał, że art. 18 ust. 4 VI dyrektywy UE daje państwu członkowskiemu prawo wprowadzenia rozwiązań takich, jak art. 97 ust. 5 i 7 naszej ustawy o VAT

. Ocena proporcjonalności kwoty 250 tys. zł kaucji do wydłużenia okresu zwrotu podatku z 60 do 180 dni należy zaś do sądu krajowego. Sama kaucja powinna być zdaniem naszego rządu uznana za środek specjalny.

Na wyrok trzeba będzie poczekać (podobnie jak w sprawie akcyzy) co najmniej pół roku. Nawet gdyby do tej pory kaucje z naszej ustawy zniknęły, to orzeczenie ETS może mieć zastosowanie do okresów wcześniejszych, nawet od 1 maja 2004 r.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ