Do uzgodnień międzyresortowych trafił właśnie projekt zmiany rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego. Rozszerza on listę instytucji, które na mocy § 18 ust. 5 tego rozporządzenia będą mogły używać zwolnionego od podatku alkoholu etylowego skażonego do celów specjalnych. I to bez spełniania warunków określonych w § 18 ust. 2 – 4. Gdy więc rozporządzenie wejdzie w życie (a ma się to stać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia), CBA nie będzie musiało np. składać oświadczeń, że kupiony alkohol zostanie zużyty zgodnie z celem określonym w § 18 ust. 1 rozporządzenia. Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że przepisy te przygotowane zostały na wniosek ministra-koordynatora służb specjalnych.

Oficjalnie „z uwagi na podobieństwo zadań oraz ich specyfikę polegającą m.in. na prowadzeniu czynności z zakresu techniki operacyjnej wskazane jest, aby katalog podmiotów określonych w § 18 ust. 5 przedmiotowego rozporządzenia obejmował również jednostki organizacyjne CBA”. Jak ustaliliśmy, wojsko używa alkoholu do czyszczenia. W starszych typach śmigłowców i w samolotach jest on wykorzystywany w instalacjach antyoblodzeniowych. A do czego ma służyć alkohol bez akcyzy CBA?

Według Piotra Kaczorka z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA odpowiedzi na te pytania mamy szukać w „obszernym” uzasadnieniu. Dodatkowych informacji może też udzielić organ wydający rozporządzenie. W Ministerstwie Finansów powiedziano nam, że CBA chce być traktowane jednakowo i nie chce składać oświadczeń, które – jak twierdzi – w niektórych przypadkach mogłyby ujawniać tajemnicę operacyjną.