Tak

Jest to przychód z działalności gospodarczej. Tak wynika z art. 14 ust. 2 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepis ten mówi, że przedsiębiorca musi opodatkować wartość zwróconych wierzytelności, które zostały odpisane jako nieściągalne.