Wydatki na zakup kart telefonicznych będą kosztem uzyskania przychodów, o ile karty te są wykorzystywane do realizacji połączeń telefonicznych w związku z działalnością gospodarczą. Odnosząc się do wątpliwości związanych z brakiem billingu, pamiętajmy, że żaden przepis nie nakłada na podatnika obowiązku, aby do faktury za koszty połączeń telefonicznych załączał billing. Zatem jego brak nie dyskwalifikuje wydatku jako kosztu uzyskania przychodów.

[i]Autor jest współpracownikiem Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska[/i]