Tak, ale bezpośrednio tylko te naliczone i zapłacone po dniu wprowadzenia lokalu mieszkalnego do ewidencji środków trwałych firmy. Odsetki naliczone i zapłacone do dnia przekazania do używania, zgodnie z art. 22g ust. 3 ustawy o PIT, zwiększają wartość początkową mieszkania i mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów jedynie poprzez odpisy amortyzacyjne.

Dodatkowym ograniczeniem jest to, że skoro tylko część mieszkania ma być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej, odsetki od kredytu hipotecznego mogą być kosztem uzyskania przychodów tej działalności jedynie w części odpowiadającej udziałowi powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą w powierzchni całego mieszkania. Jak wyjaśniła[b] Izba Skarbowa w Katowicach w interpretacji z 14 listopada 2008 r. (IBPB1/415-655/08/WRz)[/b], w celu udokumentowania wydatków na spłatę kredytu w części przypadającej na działalność gospodarczą sporządza się dowód wewnętrzny. Podstawą do tego jest dokument obejmujący całość zapłaconej raty odsetek kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego