[b]Zdecydował tak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 27 stycznia 2009 r. (IPPB1/415-1312/08-2/EC).[/b]

Radca prawny kupił dla siebie okulary. Twierdził, że przychody z prowadzonej działalności gospodarczej są uzależnione od jego osobistej pracy umysłowej polegającej m.in. na czytaniu ogromnej ilości dokumentów, do czego niezbędne stały się okulary korekcyjne. Okulary służą mu tylko do pracy w kancelarii i w sądzie, podczas wykonywania obowiązków zawodowych. Poza obowiązkami zawodowymi korzystanie z nich nie jest konieczne.

Zastanawiał się, czy poniesione wydatki może wrzucić do kosztów prowadzonej działalności.

Izba skarbowa stwierdziła, że takiej możliwości nie ma. Co prawda podatnik może odliczać dla celów podatkowych wszelkie koszty, jeśli wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na wielkość osiągniętego przychodu, należy jednak pamiętać, że wykazanie związku poniesionych kosztów z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz okoliczność, że ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiąganych przychodów, obciąża podatnika.

Do kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej spełniających te kryteria nie można, zdaniem organu podatkowego, zaliczyć wydatków uwarunkowanych stanem zdrowia osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Tymczasem wydatek na zakup okularów korekcyjnych ma na celu ochronę zdrowia.

Wydatki na ochronę zdrowia należą do wydatków o charakterze osobistym. Gdy zaistnieje wada wzroku lub nastąpi jej pogłębienie, podatnik jest zmuszony kupić okulary z odpowiednimi szkłami niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy też nie. Bezpośrednim celem, jaki jest związany z ponoszeniem tego rodzaju wydatków, jest ochrona wzroku, a nie osiągnięcie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Poniesienie wydatków na zakup okularów nie ma zatem realnego wpływu na wysokość przychodów uzyskiwanych ze świadczenia usług radcy prawnego. Nie może zatem być kosztem.

Na marginesie warto jednak zaznaczyć, że niektóre organy podatkowe zgadzają się na to, by wydatki na zakup okularów były u przedsiębiorcy kosztami podatkowymi. Przykładowo według [b]Urzędu Skarbowego w Grudziądzu (interpretacja z 18 stycznia 2007 r., USIII/415-70/170/06)[/b] „wydatki na badanie wzroku oraz zakup okularów korekcyjnych, jako mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i mające wpływ na jakość świadczonych usług i wielkość osiągniętego przychodu, można zaliczyć do kosztów”.