Jeżeli paczki zostały sfinansowane ze środków pracodawcy (a nie z zfśs), to nie korzystają ze zwolnienia z PIT. Zwolnione z podatku są bowiem jedynie świadczenia rzeczowe oraz bony wydane pracownikom na podstawie przepisów o bhp (tak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 11 - 11b ustawy o PIT). Wartość otrzymanych przez pracownika paczek należy doliczyć do jego przychodów z tytułu wynagrodzenia o pracę i opodatkować. Wysokość tego przychodu ustala się zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ustawy o PIT, czyli na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania. Będzie nim zatem cena za paczki, jaką uiścił pracodawca.

Jeżeli pracodawcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktury, przekazanie takich towarów pracownikom to opodatkowana dostawa (art. 5 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT). W związku z tym trzeba wystawić fakturę wewnętrzną i odprowadzić na konto urzędu skarbowego wykazany w niej podatek należny.

[i]Jarosław Wowra, współpracownik Vademecum Głównego Księgowego, ABC Wolters Kluwer Polska[/i]