[b]Tak wynika z wyroku NSA z 3 lutego 2009 r. (II FSK 1588/07)[/b]

[srodtytul]Jaki jest problem[/srodtytul]

Naczelnik urzędu skarbowego poinformował podatniczkę (rozliczającą się w formie karty podatkowej), że powinna zapłacić podatek dochodowy na ogólnych zasadach za cały rok podatkowy. Zatrudniała bowiem dwóch pracowników i o fakcie tym nie poinformowała organu podatkowego, mimo że zobowiązywały ją do tego przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Podatniczka odwołała się od tej decyzji. Twierdziła, że wielokrotnie zwracała się do urzędu z informacją o zatrudnieniu kolejnej osoby, zastrzegając, że są to osoby jedynie pomagające w świadczeniu usług. Zapewniano ją, że okoliczność ta nie ma wpływu na prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej. Wyjaśnienia te nie przekonały jednak izby skarbowej. Podatniczka wniosła więc skargę do WSA. Ten jednak skargę oddalił, twierdząc, że podatniczka nie dopełniła obowiązków informacyjnych. Skutkiem tego jest utrata prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

W tej sytuacji podatniczka wniosła skargę kasacyjną. Jednak NSA ją odrzucił.

[srodtytul]Skąd to rozstrzygnięcie[/srodtytul]

[b]Liczba zatrudnionych przez podatnika pracowników nieprodukcyjnych nie ma znaczenia dla opodatkowania w formie karty podatkowej, ma jednak istotne znaczenie dla określenia wysokości tego podatku.[/b]

[b]Zatrudnienie przez podatnika opodatkowanego w formie karty podatkowej pracownika nieprodukcyjnego jako okoliczność mająca wpływ na wysokość opodatkowania podlega obowiązkowi informacyjnemu.[/b] Jako konsekwencję niewykonania tego obowiązku ustawa przewiduje wydanie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji ustalającej wysokość opodatkowania w formie karty podatkowej.

Nie można uwzględnić twierdzeń, że za wykonanie obowiązku poinformowania naczelnika urzędu skarbowego o zmianach w stanie zatrudnienia należałoby uznać składane przez podatniczkę deklaracje podatkowe PIT-4, z których wynikała liczba zatrudnianych przez nią osób.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW