[b]Tak wynika z interpretacji Izby Skarbowej w Poznaniu z 28 stycznia 2009 r. (nr ILPB1/415-81/09-3/AMN).[/b]

Z pytaniem wystąpił przedsiębiorca, który jest importerem win i rozlicza się na podstawie księgi przychodów i rozchodów. Jako jedną z form promocji stosuje on bezpłatne degustacje win dla klientów. W tym celu otwiera butelki poszczególnych gatunków zakupionych win. Nie są to jednak specjalne opakowania przeznaczone na tzw. próby, lecz pełnowartościowy towar, który mógłby trafić do sprzedaży. W związku z tymi promocjami klienci nie otrzymują żadnych gratisów ani darmowych butelek. Jedyna możliwość zapoznania się z winem przed jego kupnem to degustacja.

W związku z taką sytuacją przedsiębiorca zadał pytanie: [b]czy wino zużyte podczas bezpłatnych degustacji może zostać zaliczone do kosztów?[/b]

Według podatnika tak. Jego zdaniem powinno ono być zdjęte ze stanu magazynu po cenie zakupu na podstawie dokumentu WZ.

Izba skarbowa uznała to stanowisko za prawidłowe. Potwierdziła, że [b]kwota zapłacona za wino przeznaczone do degustacji jest kosztem uzyskania przychodów firmy. To dlatego, że celem działań promocyjnych jest zapoznanie klientów z oferowanym towarem przed jego zakupem.[/b]

Izba zwróciła uwagę, że przedsiębiorca musi stosować [link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=170518]rozporządzenie ministra finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU nr 152, poz. 1475 z późn. zm.)[/link].

Zgodnie z nim kolumna 10. księgi przeznaczona jest do wpisywania zakupu materiałów oraz towarów handlowych według cen zakupu, natomiast w kolumnie 13. wykazywane są pozostałe koszty (niewymienione w kolumnach 10. – 12.). Oznacza to, że wina wykorzystane na degustacje, jeżeli zostały ujęte w kolumnie 10. podatkowej księgi przychodów i rozchodów, należy przenieść do kolumny 13. Podstawą takiego zapisu będą dowody przesunięć.

Księgowanie to powinno uwzględniać cenę zakupu, tj. zgodnie z treścią § 3 pkt 2 rozporządzenia cenę, jaką nabywca płaci za zakupione składniki majątku, pomniejszoną o VAT podlegający odliczeniu, a przy imporcie powiększoną o należne cło, podatek akcyzowy oraz opłaty celne dodatkowe. Cena ta podlega obniżeniu o ewentualne rabaty i opusty.