Jeśli idzie o sprzedaż dla obywatela Norwegii, to tak, natomiast dla obywatela Szwecji – nie.

Na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy o VAT kasę fiskalną muszą mieć ci podatnicy, którzy dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Przez sprzedaż rozumiemy – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Sprzedaż do Norwegii jest eksportem towarów, a zatem jest sprzedażą w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy. Potwierdza to interpretacja [b]Izby Skarbowej w Katowicach z 26 września 2008 r. (IBPP2/443-884/08/ASz)[/b]. Wprawdzie chodziło o sprzedaż dla obywatela Chorwacji (również nieprowadzącego działalności gospodarczej), ale uzasadnienie jest to samo.

Natomiast sprzedaż do Szwecji na rzecz osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Zgodnie z art. 2 pkt 23 ustawy mamy z nią do czynienia wtedy, gdy dostawa jest dokonywana na rzecz:

- podatnika podatku od wartości dodanej lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej, którzy nie mają obowiązku rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

- innego podmiotu niebędącego podatnikiem podatku od wartości dodanej (np. osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej).

Zakładamy, że w sytuacji, o którą pyta czytelnik, nie zostały sprzedane towary, które nie mogą być przedmiotem sprzedaży wysyłkowej (np. nowe środki transportu).

Sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie ewidencjonujemy w kasie fiskalnej. W świetle bowiem art. 106 ust. 5 sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju musi być w każdym przypadku potwierdzona fakturą. Skoro tak, to nie ma obowiązku ewidencjonowania jej w kasie fiskalnej.

Poza tym, gdyby wartość sprzedaży wysyłkowej do Szwecji przekroczyła u czytelnika (tego nie wiemy) limit wyznaczony przez ten kraj, czyli równowartość w złotych 320 tys. SEK, to sprzedaż ta byłaby opodatkowana w Szwecji, a nie w Polsce.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ