Szanse na uniknięcie podatku ma wtedy, gdy przekaże je od razu na prywatne potrzeby i sprzeda po sześciu miesiącach.

[srodtytul]Można wykupić...[/srodtytul]

Wiele firm wykorzystuje w działalności gospodarczej samochody osobowe używane na podstawie umowy leasingu. Po zakończeniu podstawowego okresu trwania takiej umowy korzystający mają dwie możliwości:

1) zawrzeć nową umowę leasingu, której przedmiotem będzie dotychczas użytkowany pojazd,

2) wykupić samochód, zgodnie z warunkami umowy, od leasingodawcy.Wiele firm korzysta z tej drugiej opcji ze względu na możliwość wykupu auta za kwotę znaczenie niższą od jego rynkowej wartości.

[srodtytul]...a potem amortyzować [/srodtytul]

Po nabyciu pojazdu od leasingodawcy przedsiębiorca ma dwie możliwości:

1) może wpisać samochód do swojej ewidencji środków trwałych i amortyzować go lub

2) może nie zaliczać pojazdu do środków trwałych i przeznaczyć na potrzeby osobiste.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Wybór któregoś z tych rozwiązań będzie wywoływać różne skutki podatkowe przy sprzedaży samochodu.

[srodtytul]Przychód z działalności...[/srodtytul]

Jeśli wprowadziliśmy samochód do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jego sprzedaż będzie skutkować osiągnięciem przychodu z działalności gospodarczej. Nawet wycofanie auta z firmy i przeniesienie go do majątku prywatnego może nie uchronić od zapłaty podatku dochodowego przy jego sprzedaży. Z ustawy o PIT wynika bowiem, że jeśli przedsiębiorca sprzedaje wycofany z firmy środek trwały, uzyskuje przychód z działalności gospodarczej. Nie ma znaczenia nawet to, że w chwili sprzedaży podatnik nie prowadzi już działalności gospodarczej.

[srodtytul]...chyba że sprzedajemy po sześciu latach [/srodtytul]

Jedynie wtedy, gdy sprzedaż wycofanego z działalności gospodarczej środka trwałego nastąpi po upływie sześciu lat (licząc od końca miesiąca, w którym podatnik go wycofał z firmy), nie powstanie przychód z działalności gospodarczej (art. 10 ust. 2 pkt 3[link=http://aktyprawne.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474] ustawy o PIT[/link]). Podsumowując, zaliczenie samochodu do środków trwałych powoduje, że jego sprzedaż będzie wiązać się z koniecznością wykazania przychodu z działalności. Jedynie wycofanie auta z firmy i sprzedaż po sześciu latach pozwala uniknąć tego obowiązku.

[srodtytul]Czasami wystarczy pół roku [/srodtytul]

Przychód z działalności nie powstanie natomiast wtedy, gdy samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ale przeniesiony do majątku osobistego. W takiej sytuacji nie zastosujemy art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Tak więc sprzedaż samochodu wykupionego od leasingodawcy będzie rozliczana na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) ustawy o PIT, w ramach źródła – przychody z odpłatnego zbycia rzeczy. Jeżeli nastąpi po upływie sześciu miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym przedsiębiorca wykupił pojazd od leasingodawcy, nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego od przy-chodu.

[i]Hanna Kozłowska jest doradcą podatkowym, biegłym rewidentem

Damian Panek jest doradcą podatkowym w KDA Kancelaria Doradców i Audytorów Spółka Doradztwa Podatkowego sp. z o.o.[/i]

[ramka][b]Co na to fiskus[/b]

Urzędy mogą mieć jednak w tej sprawie inne zdanie. Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 22 stycznia 2008 r. (IBPB1/415-208/07/RM)[/b]. Małżonkowie – wspólnicy spółki cywilnej – wykorzystywali w działalności samochód osobowy na podstawie umowy leasingu operacyjnego. Po zakończeniu umowy chcą wykupić pojazd, ale nie zamierzają już go używać w firmie. Auto przeznaczą na potrzeby osobiste (nie będzie wprowadzone do ewidencji środków trwałych). Czy jego ewentualną sprzedaż trzeba będzie rozliczyć w ramach działalności gospodarczej? Izba skarbowa uznała, że tak, ponieważ „istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy tym składnikiem majątku małżonków a prowadzoną przez nich w formie spółki cywilnej działalnością gospodarczą”.

—wp[/ramka]