[link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=31159A06E4C48EDB359FB6917A9AC185?id=291166]Rozporządzenie ministra finansów z 28 listopada 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT[/link] zwalnia bowiem w § 13 ust. 1 pkt 5 z VAT dostawę samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych przez podatników, którym przy ich nabyciu przysługiwało ograniczone prawo do odliczenia VAT naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 3 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link], jeżeli te samochody i pojazdy są towarami używanymi w rozumieniu art. 43 ust. 2.

Zgodnie z kolei z art. 43 ust. 2 ustawy o VAT przez towary używane rozumie się ruchomości, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy wyniósł co najmniej pół roku po nabyciu prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel.

Zwolnienie to może być korzystne, zwłaszcza gdy będziesz sprzedawał samochód osobie fizycznej, która nie prowadzi działalności i nie mogłaby odliczyć VAT.

[srodtytul]Korekta odliczenia[/srodtytul]

W związku ze sprzedażą zwolnioną trzeba będzie dokonać jednorazowej korekty odliczenia VAT na podstawie art. 91 ust. 5 ustawy o VAT. Pamiętajmy, że korekta ta dotyczy VAT od ceny wykupu z leasingu, a zatem znacznie niższej niż rynkowa.

Jeżeli jednak wartość początkowa ustalona według ceny wykupu (nabycia) od leasingodawcy nie przekraczała 15 tys. zł, korekta będzie konieczna tylko wówczas, gdy sprzedaż nastąpi w roku, w którym samochód został wykupiony. Sprzedaż takiego samochodu w następnym roku podatkowym już nie spowoduje obowiązku korekty.

Tak wynika z [b]interpretacji Izby Skarbowej w Katowicach z 9 grudnia 2008 r. (IBPP2/443-1123/08/ RSz)[/b]: „(...) samochód kosztował mniej niż 15 000 zł. Ponadto (...) został wykupiony i wprowadzony do ewidencji środków trwałych, z uwagi na przewidywany okres użytkowania samochodu dłuższy niż rok. Wnioskodawca wykorzystując samochód w działalności opodatkowanej ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą przysługującą mu kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem (60 proc. nie więcej niż 6000 zł). Dopiero na skutek sprzedaży tego samochodu, w sytuacji gdy sprzedaż ta korzystać będzie ze zwolnienia na podstawie § 13 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia, zmieni się jego przeznaczenie z wykorzystywanego do czynności, w związku z którymi przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego, na czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje. (…) obowiązek dokonania korekty podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług innych niż wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy występuje tylko wówczas, gdy zmiana przeznaczenia nastąpi w roku podatkowym, w którym dokonano zakupu. Gdy zatem zmiana przeznaczenia (sprzedaż) samochodu nastąpi w okresie korekty, tj. w ciągu roku podatkowego, w którym nastąpiło jego nabycie, wnioskodawca będzie zobowiązany do dokonania korekty podatku naliczonego w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpi sprzedaż, stosownie do postanowień art. 91 ust. 5 ustawy”.

Jeżeli wykupiony z leasingu samochód osobowy sprzedasz wcześniej niż pół roku po wykupie, to sprzedaż ta będzie opodatkowana VAT według stawki 22 proc. Jeżeli nabywcą będzie czynny podatnik VAT, będzie mógł go odliczyć na ogólnych zasadach (niestety tylko 60 proc., nie więcej niż 6 tys. zł, zakładając, że będzie go wykorzystywał do czynności opodatkowanych).

[srodtytul]Przychód z działalności [/srodtytul]

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Przychód ze sprzedaży tego samochodu będzie twoim przychodem z działalności gospodarczej. Kosztem jego uzyskania będzie nieumorzona wartość początkowa (była ona ustalona według ceny wykupu od leasingodawcy).

Warto tu jednak zauważyć, że jeżeli chciałbyś darować taki samochód np. członkowi bliskiej rodziny, to także taka dostawa może korzystać ze zwolnienia z VAT. Jednocześnie darowizna taka nie generuje przychodu z działalności gospodarczej. Dla członka bliskiej rodziny będzie to przysporzenie zwolnione z podatku od spadków i darowizn. Nie będzie też objęte PIT. Gdy ta osoba po jakimś czasie używania dla celów prywatnych (nie krótszym niż pół roku) zdecyduje się sprzedać ten samochód, to sprzedaż ta też nie będzie podlegała PIT, co wynika z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d) [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=3E124846EEAE97869217567BDC99910B?id=80474]ustawy o PIT[/link].