Wydatki na skromny poczęstunek dla osób, które chcą porozmawiać i zapoznać się z ofertą spółki, w celu zachęcenia ich do zakupu oferowanych usług na organizowanych wystawach czy targach nie mają charakteru reprezentacji. Zatem mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów.

Także organy podatkowe podzielają pogląd, że drobny poczęstunek podczas targów to stały, zwyczajowy element takich imprez. Oczywiście zastrzegają, że za koszty uzyskania przychodów uznać można wydatki na zwyczajowo przyjętym poziomie, o ile nie będą one posiadały charakteru wytworności lub okazałości oraz będą gospodarczo i racjonalnie uzasadnione (tak [b]Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 29 sierpnia 2008 r., ILPB3/423-416/08-7/KS)[/b].

[i]Autorzy są doradcami podatkowymi w TAXA GROUP SP. Z O.O.[/i]