[b]Tak.[/b] Urząd ma obowiązek wystawić takie zaświadczenie. Przepisy mówią, że po zaświadczenie można się zgłosić, gdy urzędowe potwierdzenie określonych faktów jest wymagane przez prawo albo konieczne ze względu na interes prawny wnioskodawcy.

Urząd nie wyda jednak zaświadczenia z własnej inicjatywy. Potrzebne będzie żądanie ze strony podatnika, czyli złożenie wniosku. Można napisać go samodzielnie albo skorzystać z gotowego druku dostępnego w urzędzie.

Czytelnik powinien jednak pamiętać, że sam wniosek w określonych przypadkach może nie wystarczyć. Jeśli na przykład zleci uzyskanie zaświadczenia pełnomocnikowi, to trzeba będzie przedłożyć pełnomocnictwo.

Urząd skarbowy powinien wydać zaświadczenie w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Tylko gdy wnioskodawca żąda zaświadczenia, które kłóci się z danymi posiadanymi przez urząd skarbowy, nie może być ono wydane.

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=582ECDA0581859658EA2BD1E83B507D8?n=1&id=176376&wid=328885]ustawa z 28 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.).[/link][/i]