[b]Zatrudnione osoby na własny koszt dojeżdżają z miejsca zamieszkania do bramy przedsiębiorstwa. Następnie, korzystając z transportu autobusowego funkcjonującego na terenie przedsiębiorstwa, przewożone są do miejsca, gdzie wykonują swoje obowiązki pracownicze. Korzystanie przez pracowników z takiego środka transportu podyktowane jest względami racjonalnymi i specyfiką miejsca pracy. Czy powstanie u nich przychód?[/b]

[b]Nie.[/b] Przewóz zatrudnionych osób nie spowoduje powstania takiego przysporzenia. Trzeba bowiem odróżnić przewóz pracowników z miejsca ich zamieszkania do miejsca pracy od przejazdów odbywających się na terenie objętym realizacją zadań wynikających ze stosunku pracy. Specyfika pracy powoduje, że przejazdy pracowników mają na celu zapewnienie właściwej jej organizacji.

Brak jest również interesu osobistego pracowników w korzystaniu z funkcjonujących środków transportu (pracownicy nie mogą wyjechać poza teren przedsiębiorstwa). Tak więc bezpłatne przejazdy zatrudnionych po obszarze objętym wykonywaniem przez nich pracy są nieodłącznym jej elementem i nie stanowią realizacji ich celów osobistych. Wobec tego po stronie pracowników nie powstaje przychód w [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]PIT[/link].

Prawidłowość takiego postępowania potwierdziła [b]Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 1 października 2009 r. (IPPB2/415-459/09-4/MS).[/b]

[i][b]Podstawa prawna:[/b]

– [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=80474]ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).[/link][/i]