[b] Tak wynika z wyroku WSA w Łodzi z 14 października 2009 r. (I SA/Łd 270/09, I SA/Łd 268/09). [/b]

Art. 108 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr?id=172827]ustawy o VAT[/link] ma zastosowanie w stosunku do wystawiającego faktury, a nie do osoby prowadzącej działalność gospodarczą –