[b]Wynajmuję lokal użytkowy od gminy. Płacę od niego podatek od nieruchomości. Mam zamiar podnająć część tego lokalu innej osobie na czas określony. Gmina wyraziła na to wstępną zgodę. Czy w takim wypadku podatek od części wynajętego lokalu nadal będę płacił ja, jako najemca, czy podnajemca?[/b]

Także w razie poddzierżawienia czy podnajmu nieruchomości, ich części lub lokali użytkowych dzierżawionych czy wynajmowanych od gminy obowiązek zapłacenia daniny ciąży nadal na najemcach i dzierżawcach, a nie na podnajemcach czy poddzierżawcach.

W świetle bowiem art. 3 ust. 1 [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/akt.spr;jsessionid=F4E78CA215B54B6A6A8E7AC98DBDAA76?id=182297]ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity DzU z 2006 r. nr 121, poz. 844 ze zm.)[/link] podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. posiadacze nieruchomości lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego (gminy), jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.

Umowę najmu z gminą jako właścicielem zawarł czytelnik. Podnajemca podpisze umowę podnajmu z czytelnikiem, a nie gminą.

Nie stanie się więc podatnikiem podatku od nieruchomości. Potwierdzenie tego można znaleźć w[b] wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 22 maja 2009 r. (I SA/Wr 1311/08)[/b].

WSA wyraźnie w nim zaznaczył, że zawarcie przez osobę czy firmę posiadającą nieruchomość należącą do gminy na podstawie umowy z nią zawartej umowy z kolejnym użytkownikiem nie spowoduje, że ten użytkownik uzyska status podatnika podatku od nieruchomości.

Nie uwalnia najemcy czy dzierżawcy od tego ciężaru także udostępnienie przedmiotu najmu czy dzierżawy osobie trzeciej na podstawie umowy użyczenia, a więc nieodpłatnie.

Najemca czy dzierżawca lokalu lub nieruchomości będącej własnością gminy może, oczywiście, uwzględnić obciążenie w postaci podatku od nieruchomości w wysokości czynszu należnego mu od podnajemcy czy podzierżawcy.

Dodać można, że podatek od nieruchomości nie obciąża najemców mieszkań w domach będących własnością gminy lub Skarbu Państwa.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ