Inne opłaty związane z utrzymaniem lokalu, jak np. czynsz, energia elektryczna, ogrzewanie i telefon, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w odpowiedniej proporcji.

Wynika tak z [b]interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPB1/415-838/09/PSZ.[/b]

Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie administracyjnej obsługi biur. Siedzibą firmy jest

70-metrowe mieszkanie, w którym podatniczka wyodrębniła jeden pokój o powierzchni 25 mkw. na biuro. Kobieta kupiła do niego sprzęty biurowe. Pomalowała też pokój, by przyjmować w nim klientów. Poza tym przepisała telefon stacjonarny na swoją firmę. Płaci też za monitoring firmie ochroniarskiej. Pyta, które z tych wydatków mogą być kosztem podatkowym.

Czy może odliczyć również część opłat na utrzymanie lokalu, takich jak energia elektryczna, gaz i czynsz, ustaloną procentowo (25 m2/70,56 mkw. x 100 = 35,43 proc.). Dodaje, że rachunki są wystawiane na jej nazwisko bez numeru NIP, dlatego nie odlicza od nich VAT i księguje dowodem wewnętrznym w kwocie brutto.

Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że przedsiębiorca może odliczyć wydatki na utrzymanie siedziby firmy, niezależnie od tego, czy chodzi o nieruchomość własną, czy używaną na podstawie umowy cywilnoprawnej.

[b]Do kosztów uzyskania przychodów można też zaliczyć wydatki na remont, w tym malowanie pokoju, bez względu na ich wysokość.[/b] Z opisu przedstawionego przez podatniczkę wynika bowiem, że wykonane prace nie stanowiły ulepszenia. 

Wnioskodawczyni może również odliczyć całość opłat za meble i sprzęt biurowy, jeśli wydatki te faktycznie dotyczą prowadzonej działalności i zostały poniesione w celu uzyskania przychodów z tego źródła, a wartość zakupionych urządzeń razem z częściami składowymi i peryferyjnymi nie przekracza 3500 zł. Jeżeli jednak cena nabycia poszczególnych składników majątkowych była wyższa niż 3500 zł, to kosztami będą odpisy z tytułu zużycia środka trwałego.

Odpisać można również wydatki na zakup routera, o ile nie stanowi on środka trwałego (jego wartość nie przekroczy 3500 zł) i wykorzystywany jest jedynie na cele firmowe. 

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

[b]Przedsiębiorca może również odliczyć opłaty za utrzymanie mieszkania (jak np. czynsz, gaz i energia), ale tylko w takiej części, w jakiej przypadają bezpośrednio na działalność gospodarczą.[/b] Można to ustalić dzięki wskaźnikowi udziału powierzchni wykorzystywanej na potrzeby firmy do powierzchni całego lokalu. Podobnie kosztem podatkowym może być tylko ta część opłat za monitoring, która przypada na prowadzoną działalność.

Podobne uwagi dotyczą również rachunków za telefon. Gdyby podatniczka posiadała odrębną linię telefoniczną, wykorzystywaną tylko do celów służbowych, opłaty za telefon byłyby w całości zaliczane do kosztów. Jeśli jest inaczej, to przedsiębiorca może uwzględnić tylko rozmowy biznesowe, udokumentowane na podstawie faktury za telefon oraz billingu.

[ramka][b]Uwaga [/b]

Jeśli podatniczka nie ma prawa do odliczenia VAT, do kosztów może zaliczyć poniesione wydatki w kwocie brutto (wraz z VAT). [/ramka]